Μεγάλο και σημαντικό συγκοινωνιακό έργο ξεκινούν άμεσα τα ΚΤΕΛ σε 25 γραμμές από και προς τη Θεσσαλονίκη με τακτά δρομολόγια που θα εκτελούνται με τα υπεραστικά λεωφορεία χωρίς ανατίμηση του κομίστρου.

Με τον τρόπο αυτό θα μειωθούν οι χρόνοι αναμονής του κοινού στις στάσεις και παράλληλα θα αναβαθμιστούν ποιοτικά οι μετακινήσεις, αφού τα περισσότερα υπεραστικά είναι σχετικά καινούρια.

Αναλυτικά, με πρόσφατη απόφαση του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Κώστα Καραμανλή, εγκρίνονται τα δρομολόγια σε 25 γραμμές στις οποίες περιλαμβάνονται 1.171 μεταβάσεις και 1.168 επιστροφές. Τα δρομολόγια αυτά θα είναι καθημερινά με ελαφρά μείωσή τους κατά τα Σάββατα και τις Κυριακές. Τα λεωφορεία ανήκουν στο ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης που έχει δικαίωμα υπεκμίσθωσης μέρους του Συγκοινωνιακού έργου στα ΚΤΕΛ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ Ν. ΣΕΡΡΩΝ Α.Ε., ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α.Ε. και ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΙΛΚΙΣ Α.Ε.

Στη σύμβαση καθορίζονται οι όροι, η εποπτεία, ο έλεγχος, το κόμιστρο και οι κυρώσεις, σχετικά με την εκτέλεση του ανωτέρω συγκοινωνιακού έργου. Η εν λόγω σύμβαση θα έχει διάρκεια δύο (2) ετών, με μονομερές δικαίωμα του Ο.Σ.Ε.Θ. Α.Ε. για παράτασή της για ένα (1) ακόμη έτος, με τους ίδιους όρους.

Το κόστος της σύμβασης έχει ως εξής: α) ποσό είκοσι δύο εκατομμύρια και τριακόσιες είκοσι χιλιάδες ευρώ #22.320.000,00# συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για το έτος 2020, β) ποσό είκοσι δύο εκατομμύρια και τριακόσιες είκοσι χιλιάδες ευρώ #22.320.000,00# συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για το έτος 2021, και γ) ποσό είκοσι δύο εκατομμύρια και τριακόσιες είκοσι χιλιάδες ευρώ #22.320.000,00# συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για το έτος 2022 (σε περίπτωση παράτασης της σύμβασης).