Σε λειτουργία έχουν τεθεί οκτώ νέοι σταθμοί διοδίων στο νότιο και ανατολικό τμήμα του Διαδρόμου 10 στη Σερβία.

Συγκεκριμένα, το νότιο τμήμα του Διαδρόμου 10 έχει τις ακόλουθες πύλες:

  • Σταθμός διοδίων Nis South (22,50€ κατηγορία III, 45,00€ κατηγορία IV)

  • Σταθμός διοδίων Prokuplje (23,00€ κατηγορία III, 46,00€ κατηγορία IV)

Σε ό,τι αφορά στο ανατολικό τμήμα του Διαδρόμου 10, αυτό έχει τις παρακάτω νέες πύλες:

  • Σταθμός διοδίων Nis North (22,50€ κατηγορία III, 44,50€ κατηγορία IV)

  • Σταθμός διοδίων Nis East (23,00€ κατηγορία III, 46,00€ κατηγορία IV)

  • Σταθμός διοδίων Nis Malca (24,00€ κατηγορία III, 47,50€ κατηγορία IV)

  • Σταθμός διοδίων Bela Palanka (27,00€ κατηγορία III, 53,50€ κατηγορία IV)

  • Σταθμός διοδίων Pirot West (29,50€ κατηγορία III, 58,50€ κατηγορία IV)

  • Σταθμός διοδίων Pirot East (30,50€ κατηγορία III, 61,00€ κατηγορία IV)

Σημειώνεται, τέλος, πως οι μετωπικοί σταθμοί διοδίων Nis και Doljevac έχουν σταματήσει τη λειτουργία τους.