Πρόταση για να κατοχυρωθεί με νόμο η πολιτική δέσμευση των κρατών-μελών της ΕΕ για κλιματική ουδετερότητα ως το 2050, υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θέτοντας παράλληλα το ζήτημα σε δημόσια διαβούλευση, η οποία θα διαρκέσει 12 εβδομάδες.

Σημειώνεται, πως η φιλοδοξία της ΕΕ να καταστεί ο πρώτος κλιματικά ουδέτερος συνασπισμός παγκοσμίως ως το 2050, βρίσκεται στον πυρήνα της «Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας» που παρουσίασε η Επιτροπή φον ντερ Λάιεν και ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Μάλιστα, το επενδυτικό σχέδιο που προτάθηκε στις αρχές του 2020, προβλέπει την αποδέσμευση βιώσιμων επενδύσεων ύψους τουλάχιστον 1 τρισ. ευρώ κατά την επόμενη δεκαετία, για τη χρηματοδότηση της κλιματικής μετάβασης.

Με βάση τη συνολική εκτίμηση επιπτώσεων, η Επιτροπή θα προτείνει νέο στόχο της ΕΕ για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου ως το 2030. Ο νόμος για το κλίμα θα τροποποιηθεί μόλις ολοκληρωθεί η εκτίμηση επιπτώσεων. Παράλληλα, ως τον Ιούνιο του 2021 η Επιτροπή θα επανεξετάσει όλα τα σχετικά μέσα πολιτικής και, κατά περίπτωση, θα προτείνει την αναθεώρησή τους, με σκοπό την επίτευξη περαιτέρω μείωσης των εκπομπών ως το 2030.

Η Επιτροπή προτείνει να καθοριστεί μια πορεία σε επίπεδο ΕΕ για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου την περίοδο 2030-2050, με σκοπό τη μέτρηση της προόδου και την εξασφάλιση προβλεψιμότητας για τις δημόσιες αρχές, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες.

Ως τον Σεπτέμβριο του 2023, και στη συνέχεια ανά πενταετία, η Επιτροπή θα αξιολογήσει τη συνέπεια των μέτρων με τον στόχο της κλιματικής ουδετερότητας και με την πορεία της περιόδου 2030 - 2050. Σημειώνεται, πως η Επιτροπή θα έχει την εξουσία να εκδίδει συστάσεις προς τα κράτη μέλη των οποίων οι δράσεις δεν συνάδουν με τον στόχο της κλιματικής ουδετερότητας, τα δε κράτη μέλη θα είναι υποχρεωμένα να λαμβάνουν δεόντως υπόψη τις συστάσεις αυτές ή να εξηγούν τους λόγους για τους οποίους δεν το έπραξαν. Η Επιτροπή μπορεί επίσης να επανεξετάζει την επάρκεια της πορείας και τα μέτρα σε επίπεδο Ένωσης. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν στρατηγικές προσαρμογής για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και τον περιορισμό της ευπάθειας στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Απολιγνιτοποίηση

Στο ίδιο μήκος κύματος βρίσκεται και το νέο Περιβαλλοντικό Νομοσχέδιο της Ελλάδας, το οποίο εστιάζει στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και –μεταξύ άλλων– προβλέπει την πλήρη απολιγνιτοποίηση της χώρας μέχρι το 2023 (πλην της Πτολεμαΐδας) και τη συνολική απόσυρση των λιγνιτικών μονάδων μέχρι το 2028.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και η ΔΕΗ υπέγραψαν πρόσφατα τη δεύτερη, εικοσαετούς διάρκειας, δανειακή σύμβαση ύψους 100 εκ. ευρώ (συνολική εγκεκριμένη γραμμή χρηματοδότησης ύψους 255 εκ. ευρώ), για την ενίσχυση και τον εκσυγχρονισμό του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας της ηπειρωτικής και νησιωτικής Ελλάδος. «Προσβλέπουμε στη στήριξη της Τράπεζας για την υλοποίηση των στόχων του φιλόδοξου Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα που προβλέπει πράσινες επενδύσεις 44 δισ. ευρώ την επόμενη δεκαετία. Η Ελλάδα στοχεύει να αυξήσει τη διείσδυση των ΑΠΕ στο ενεργειακό της μείγμα στο 35% μέχρι το 2030 και στο 60% σε σχέση με την ηλεκτροπαραγωγή», δήλωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωστής Χατζηδάκης, κατά την τελετή υπογραφής της δανειακής σύμβασης (φωτό).

Αξίζει να αναφερθεί, πως την τελευταία δεκαετία η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έχει χορηγήσει στη ΔΕΗ και σε ελληνικές ιδιωτικές εταιρείες ηλεκτρικής ενέργειας πάνω από 3,4 δισ. ευρώ για ενεργειακές επενδύσεις στη χώρα.

Κυκλική Οικονομία

Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού νόμου για το κλίμα εντάσσεται και η κυκλική οικονομία με έμφαση στους τομείς των ηλεκτρονικών και των μπαταριών για οχήματα. Ειδικότερα, για τα ηλεκτρονικά προϊόντα, προβλέπεται η παράταση του κύκλου ζωής τους, αλλά και βελτιώσεις στον τρόπο της διαχείρισής τους ως απόβλητα. Για τους συσσωρευτές των οχημάτων, η Ε.Ε. προετοιμάζει ένα νέο κανονιστικό πλαίσιο με σκοπό την τόνωση της βιωσιμότητας και της ενίσχυσης της κυκλικότητας που εμφανίζουν οι μπαταρίες. Να υπογραμμίσουμε, τέλος, ότι μεταξύ των μέτρων που σχεδιάζει να παρουσιάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι η ελαχιστοποίηση των εξαγωγών αποβλήτων της Ε.Ε., αλλά και η αντιμετώπιση των παράνομων μεταφορών τους.