Τροχοί & TIR

Οι τελευταίες ρυθμίσεις για φορτηγά και λεωφορεία

Οι παρατάσεις που δόθηκαν λόγω COVID-19 και μέχρι πότε ισχύουν. Στη συνέχεια των πρώτων αποφάσεων που έλαβε το υπ. Υποδομών και Μεταφορών στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση του κορ
από Θάλεια Αγριμανάκη | Παρασκευή 01/05/2020 - 08:00
Κοινοποίηση στα Social Media

Οι παρατάσεις που δόθηκαν λόγω COVID-19 και μέχρι πότε ισχύουν.

Στη συνέχεια των πρώτων αποφάσεων που έλαβε το υπ. Υποδομών και Μεταφορών στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση του κορονοϊού και οι οποίες δημοσιεύθηκαν στο προηγούμενο τεύχος Απριλίου του Τ.Τ. ακολούθησαν και άλλες ρυθμίσεις με τις οποίες διευκολύνονται οι οδηγοί να παραμείνουν στις εργασίες τους και οι ιδιοκτήτες φορτηγών και λεωφορείων να συνεχίσουν να κυκλοφορούν τα οχήματά τους.

Πρόκειται για αποφάσεις της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου που λήφθηκαν σωστά και έγκαιρα, με αποτέλεσμα να μην υπάρξει η παραμικρή έλλειψη μεταφορικών μέσων στην αγορά και η εφοδιαστική αλυσίδα λειτούργησε κανονικά προς όφελος των πολιτών.

Οι περισσότερες ρυθμίσεις αφορούν στην παράταση της ισχύος διαφόρων πιστοποιητικών, διπλωμάτων οδήγησης, τεχνικών ελέγχων κ.λ.π. η λήξη των οποίων έχει οριστεί μέσα στον Μάϊο ή και στους αμέσως επόμενους μήνες. Για το λόγο αυτό, παραθέτουμε στη συνέχεια όλες αυτές τις ρυθμίσεις, αρχικές και μεταγενέστερες, επισημαίνοντας την ισχύουσα ημερομηνία λήξης της κάθε παράτασης που δόθηκε:

1. Νέα χρονική επέκταση των ωρών οδήγησης/ανάπαυσης: Μετά την πρώτη κατ΄ εξαίρεση του κοινοτικού κανονισμού 561/2006 αλλαγή των ωρών οδήγησης και ανάπαυσης που είχε ισχύ μέχρι 17 Απριλίου, χορηγήθηκε νέα παράταση αυτής της εξαίρεσης με κατά παρέκκλιση καθορισμό των χρονικών διαστημάτων, ως εξής:

(α) Ο ημερήσιος χρόνος οδήγησης δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 11 ώρες (αντί των 9 ωρών).

(β) Ο εβδομαδιαίος χρόνος οδήγησης δεν υπερβαίνει τις 58 ώρες (αντί των 56 ωρών).

(γ) Ο συνολικός χρόνος οδήγησης που σωρεύεται κατά τη διάρκεια δύο διαδοχικών εβδομάδων δεν υπερβαίνει τις 96 ώρες (αντί των 90 ωρών).

(δ) Μετά από περίοδο οδήγησης πεντέμισι ωρών (αντί τεσσερισήμισι ωρών), ο οδηγός κάνει διάλειμμα 45 τουλάχιστον λεπτών χωρίς διακοπή, εκτός εάν λάβει περίοδο ανάπαυσης.

(ε) Μειώνεται η κανονική ημερήσια ανάπαυση από 11 σε 9 ώρες.

(στ) Μειώνεται η κανονική εβδομαδιαία ανάπαυση από 45 σε 24 ώρες, με την προϋπόθεση ότι η μείωση πρέπει να αντισταθμίζεται με ισοδύναμη ανάπαυση που λαμβάνεται συνολικά πριν από το τέλος της τρίτης εβδομάδας που έπεται της εν λόγω εβδομάδας.

(ζ) Ο οδηγός μπορεί να λαμβάνει την κανονική εβδομαδιαία ανάπαυση μέσα στο όχημα, εφόσον αυτό διαθέτει κατάλληλες εγκαταστάσεις ύπνου για κάθε οδηγό και είναι σταθμευμένο. 

Σημείωση: Οι οδηγοί και οι επιχειρήσεις θα πρέπει να κάνουν χρήση των παραπάνω εξαιρέσεων κατά τρόπο, ώστε να μην τίθεται σε κίνδυνο η οδική ασφάλεια. Οι οδηγοί δεν θα πρέπει να Οι παρατάσεις που δόθηκαν και μέχρι πότε ισχύουν Το θέμα επιμελείται η Θάλεια Αγριμανάκη 10 Τ&Τ Τ&Τ 11 10-12_TeleutaiesRithmiseis.indd 10 28-Apr-20 9:49:52 AM οδηγούν υπό συνθήκες κόπωσης και οι επιχειρήσεις παραμένουν υπεύθυνες για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων τους και των τρίτων.

2. Άδειες Ασκήσεως Επαγγέλματος: Παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι την 31η Ιουλίου 2020 η ισχύς των αδειών άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων και επιβατών των οποίων η λήξη έχει προσδιοριστεί σε ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος από τις 16-03-2020 μέχρι και τις 31- 07-2020. Ομοίως παρατείνονται μέχρι τις 31 Ιουλίου 2020, οι προθεσμίες που έχουν τεθεί από τις Υπηρεσίες Μεταφορών για τις διαδικασίες αναστολής και ανάκλησης της άδειας άσκησης του επαγγέλματος οδικού μεταφορέα, όπως ορίζεται από τον κοινοτικό κανονισμό 1071/2009.

3. Πιστοποιητικά ADR: Όλα τα πιστοποιητικά οδηγών ADR (μεταφοράς επικινδύνων) και ΣΑΜΕΕ (των Συμβούλων), η ισχύς των οποίων λήγει στο διάστημα μεταξύ 1ης Μαρτίου και 1ης Νοεμβρίου 2020, παραμένουν σε ισχύ μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2020.

4. Πιστοποιητικά έγκρισης οχημάτων ADR: Παραμένει σε ισχύ η ρύθμιση, σύμφωνα με την οποία, όλα τα φύλλα δοκιμών και όλα τα πιστοποιητικά έγκρισης οχημάτων μεταφοράς επικινδύνων εμπορευμάτων, η ισχύς των οποίων έληγε από 16 Μαρτίου 2020 και μετά, παραμένουν σε ισχύ για 45 ημέρες από τη λήξη τους.

5. Ειδικές άδειες οδήγησης ταξί: Ειδικές άδειες οδήγησης επιβατικών δημόσιας χρήσης των οποίων η λήξη έχει προσδιοριστεί μεταξύ 16-3-20 και 31-5-20, ανανεώνονται μετά την 31 Μαΐου 2020. Μέχρι τότε (31-5-20), δεν επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους να προσέρχονται στις υπηρεσίες μεταφορών των οικείων Περιφερειών, καθώς και στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) της χώρας για την υποβολή αίτησης ανανέωσης της ειδικής άδεια οδήγησης ταξί.

6. Ακινησία: Επεκτείνεται η δυνατότητα προσωρινής ακινησίας σχολικών λεωφορείων Ιδιωτικής Χρήσης και τουριστικών τρένων μέχρι 31 Μαΐου 2020. Υπενθυμίζεται ότι ανάλογη δυνατότητα ακινησίας ισχύει για τα Τουριστικά Λεωφορεία ΔΧ και στα Ειδικά τουριστικά λεωφορεία ανοιχτού τύπου αστικής περιήγησης. Σημείωση: Στο σημείο αυτό, να υπογραμμίσουμε ότι για τα λεωφορεία που παραμένουν σε κυκλοφορία, ισχύει ο περιορισμός της πληρότητας σε επιβάτες που δεν πρέπει να ξεπερνά το 50% των προβλεπόμενων θέσεων για κάθε λεωφορείο.

7. Προσωρινή ταξινόμηση ελαφρών φορτηγών - ψυγείων: Επιτρέπεται σε ανάριθμα φορτηγά αυτοκίνητα μικτού βάρους μέχρι 4 τόνων, τα οποία προορίζονται για τη μεταφορά νωπών προϊόντων τροφοδοσίας και στα οποία έχει τοποθετηθεί ψυκτικό μηχάνημα, να ταξινομηθούν ως κοινού φόρτου και να κυκλοφορούν μέχρι 30-5-20 χωρίς να έχουν δηλώσει αυτή την μετατροπή στις αρμόδιες υπηρεσίες. Μετά την παραπάνω ημερομηνία, οι κάτοχοι αυτών των αυτοκινήτων, είναι υποχρεωμένοι να προσέλθουν στις αρμόδιες υπηρεσίες του υπ. Υποδομών και Μεταφορών προκειμένου να νομιμοποιήσουν την παραπάνω μετατροπή σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία έγκρισης.

8. Χορήγηση στοιχείων κυκλοφορίας σε ρυμουλκούμενα: Τροποποιείται με υπ. απόφαση η αρχική προθεσμία που είχε τεθεί για τη χορήγηση αδειών κυκλοφορίας και πινακίδων σε οχήματα κατηγορίας «Ο» σύμφωνα με την απόφαση Γ9/46447/2397 η οποία προβλέπει νέους όρους και διαδικασίες χορήγησης στοιχείων κυκλοφορίας. Η νέα ημερομηνία έναρξης ισχύος της παραπάνω απόφασης ορίστηκε η 1η Νοεμβρίου 2020.

9. Απόσυρση – όρια ηλικίας: Με την εγκύκλιο ΑΔΑ: 6ΟΟΜ465ΧΘΞ-4Ι3 του υπ. Υποδομών και Μεταφορών, έχει δοθεί παράταση προθεσμιών σε ορισμένες διαδικασίες που αφορούν τους φορείς παροχής συγκοινωνιακού έργου (ΚΤΕΛ Α.Ε. και ΚΤΕΛ) και τις επιχειρήσεις που διαθέτουν ειδικά τουριστικά λεωφορεία και επιβατηγά ιδιωτικής χρήσης (ΕΙΧ) με οδηγό. Ειδικότερα:

α) Μετατίθεται για τις 30.06.2020 το όριο ηλικίας απόσυρσης από την κυκλοφορία των αστικών, ημιαστικών και υπεραστικών λεωφορείων των φορέων παροχής του συγκοινωνιακού έργου που έληγε από 16.03.2020 έως και 30.06.2020.

β) Μετατίθεται για τις 30.06.2020 το όριο ηλικίας απόσυρσης από την κυκλοφορία των ειδικών τουριστικών λεωφορείων δημόσιας χρήσης που έληγε από 16.03.2020 έως και 30.06.2020.

γ) Μετατίθεται για τις 30.06.2020 το όριο ηλικίας απόσυρσης από την κυκλοφορία των επιβατηγών ιδιωτικής χρήσης (ΕΙΧ) οχημάτων με οδηγό που έληγε από 16.03.2020 έως και 30.06.2020.

δ) Παρατείνεται έως τις 31.08.2020 η ημερομηνία για τη θέση σε κυκλοφορία μεταχειρισμένα τουριστικά λεωφορεία, προέλευσης εσωτερικού ή χώρας μέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., κατηγορίας EURO V ή 5 ή νεότερης.

ε) Τέλος, παρατείνεται έως 31.08.2020, η προθεσμία κατάθεσης του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας από τους φορείς παροχής συγκοινωνιακού έργου (ΚΤΕΛ Α.Ε. και ΚΤΕΛ), στις υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των οικείων Περιφερειών ή Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας.

10. ΚΤΕΟ - Ι.ΚΤΕΟ και Κάρτες Καυσαερίων: Η παράταση ισχύος Δελτίων Τεχνικού Ελέγχου (ΔΤΕ) και Καρτών Ελέγχου Καυσαερίων (ΚΕΚ) που εκδίδονται από Δημόσια και Ιδιωτικά ΚΤΕΟ ή εξουσιοδοτημένα, για το σκοπό αυτό, συνεργεία επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων οχημάτων, έχει ως εξής:

α) Παρατείνεται κατά σαράντα πέντε (45) ημέρες η προβλεπόμενη ημερομηνία διενέργειας του (αρχικού) περιοδικού τεχνικού ελέγχου όλων των κατηγοριών οχημάτων, τα οποία ταξινομήθηκαν ως καινούργια στη Χώρα και καθίστανται υπόχρεα για αρχικό περιοδικό τεχνικό έλεγχο, η ημερομηνία του οποίου εμπίπτει εντός της χρονικής περιόδου από Δευτέρα 16-3-2020 έως και Πέμπτη 30-4-2020. Από την παραπάνω ρύθμιση εξαιρούνται αποκλειστικά και μόνο τα φορτηγά και τα λεωφορεία αυτοκίνητα οχήματα που εκτελούν διεθνείς μεταφορές, τα οποία ταξινομήθηκαν ως καινούργια και καθίστανται υπόχρεα για αρχικό περιοδικό τεχνικό έλεγχο, η ημερομηνία του οποίου εμπίπτει εντός της χρονικής περιόδου από Δευτέρα 16-3-2020 έως και Πέμπτη 30-4-2020, καθώς και τα φορτηγά και λεωφορεία που εισάγονται ως μεταχειρισμένα προκειμένου να αντικαταστήσουν οχήματα των παραπάνω κατηγοριών.

β) Παρατείνεται κατά σαράντα πέντε (45) ημέρες η διάρκεια ισχύος εκάστου Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου (Δ.Τ.Ε) κάθε κατηγορίας οχήματος, εφόσον η ημερομηνία λήξης του εμπίπτει εντός της χρονικής περιόδου από Δευτέρα 16-3-2020 έως και Πέμπτη 30-4-2020. Από την παραπάνω ρύθμιση εξαιρούνται αποκλειστικά και μόνο τα φορτηγά και τα λεωφορεία αυτοκίνητα οχήματα που εκτελούν διεθνείς μεταφορές, ο τεχνικός έλεγχος των οποίων θα εξακολουθεί να διενεργείται από τα Δημόσια και Ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (Κ.Τ.Ε.Ο) που διαθέτουν εγκεκριμένη – αδειοδοτημένη αυτόματη γραμμή τεχνικού ελέγχου βαρέων οχημάτων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

γ) Παρατείνεται κατά σαράντα πέντε (45) ημέρες η διάρκεια ισχύος της Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων (Κ.Ε.Κ.) κάθε κατηγορίας οχήματος, εφόσον η ημερομηνία λήξης της εμπίπτει εντός της χρονικής περιόδου από Δευτέρα 16-3-2020 έως και Πέμπτη 30-4-2020. Από την παραπάνω ρύθμιση εξαιρούνται αποκλειστικά και μόνο τα φορτηγά και τα λεωφορεία αυτοκίνητα οχήματα που εκτελούν διεθνείς μεταφορές, των οποίων η έκδοση των Καρτών Ελέγχου Καυσαερίων (Κ.Ε.Κ.) θα εξακολουθεί να πραγματοποιείται από τα Δημόσια και Ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (Κ.Τ.Ε.Ο) ή τα εξουσιοδοτημένα, για το σκοπό αυτό, συνεργεία επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων οχημάτων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

δ) Όλοι οι ως άνω τεχνικοί έλεγχοι, καθώς και η έκδοση της Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων (Κ.Ε.Κ.) που λαμβάνουν χώρα εντός της περιόδου από 16-3-2020 έως και 30-4-2020, θα διεξάγονται στα Κ.Τ.Ε.Ο. κατόπιν ραντεβού (με προγενέστερη τηλεφωνική ή άλλη ηλεκτρονική, προς τούτο, επικοινωνία, όπως μέσω FAX ή e-mail, των κατόχων των ανωτέρω οχημάτων), για την αποφυγή συνωστισμού και συνάθροισης κοινού.

PreviousNext