Τροχοί & TIR

Χωρίς πρόστιμο το εκπρόθεσμο ΚΤΕΟ

Απαλλάσσονται από την καταβολή του πρόσθετου ειδικού τέλους για τον τεχνικό έλεγχο οι ιδιοκτήτες που προσέρχονται με τα οχήματά τους εκπρόθεσμα στα ΚΤΕΟ, επειδή βρίσκονταν στο εξωτερικό. Αυτό προβλέ
Παρασκευή 03/07/2020 - 08:00
Κοινοποίηση στα Social Media

Απαλλάσσονται από την καταβολή του πρόσθετου ειδικού τέλους για τον τεχνικό έλεγχο οι ιδιοκτήτες που προσέρχονται με τα οχήματά τους εκπρόθεσμα στα ΚΤΕΟ, επειδή βρίσκονταν στο εξωτερικό.

Αυτό προβλέπει εγκύκλιος που υπέγραψε ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Γιάννης Κεφαλογιάννης, στην οποία διευκρινίζεται πως στην περίπτωση που ο ιδιοκτήτης του οχήματος κατά την ημερομηνία υποχρέωσης του οχήματος για τον τεχνικό έλεγχο βρίσκεται σε χώρα του εξωτερικού και προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία τελωνειακής ή άλλης αρμόδιας ημεδαπής ή αλλοδαπής αρχής, απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής πρόσθετου τέλους.

Τα ανωτέρω ισχύουν αναλογικά και στην περίπτωση που ο ιδιοκτήτης του οχήματος με την υποβολή στο ΚΤΕΟ δικαιολογητικών (με ταξιδιωτικά έγγραφα) αποδεικνύει την παραμονή του στο εξωτερικό κατά την ημερομηνία υποχρέωσης του οχήματος για τεχνικό έλεγχο, ενώ το όχημα βρίσκεται στη χώρα μας και δεν υπάρχει η δυνατότητα προσκόμισης του οχήματος σε ΚΤΕΟ από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του. Σκοπός της απόφασης είναι να αποφύγουν την επιβάρυνση πολίτες που είχαν εγκλωβιστεί ή παραμένουν εγκλωβισμένοι στο εξωτερικό, λόγω της πανδημίας COVID-19.

Στο ίδιο τεύχος #387

PreviousNext