Με την υπ. απόφαση Αριθμ. 42610/2341 καθορίστηκαν οι όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση έγκρισης ταξινόμησης μηχανοκίνητων οχημάτων Ειδικής Χρήσης-Ειδικού Σκοπού που δεν εκτελούν μεταφορικό έργο, ενώ περιλαμβάνεται και η πρόσφατα επικαιροποιημένη λίστα των μηχανοκίνητων οχημάτων που χαρακτηρίζονται ως Μηχανήματα Έργου (Μ.Ε.).

Σκοπός της απόφασης είναι να καθοριστούν, επίσης, και οι διαδικασίες ταξινόμησης από τις Διευθύνσεις Τεχνικών Έργων των Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας

α) της πρώτης ταξινόμησης των καινούργιων και ανάριθμων μεταχειρισμένων,

β) της μεταβίβασης των ήδη κυκλοφορούντων, καθώς και

γ) της μετατροπής οχημάτων Ειδικής Χρήσης-Ειδικού Σκοπού της παρούσας, από τις Διευθύνσεις Τεχνικών Έργων των Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας.

Αρμόδια Υπηρεσία για την ταξινόμηση και την έκδοση άδειας κυκλοφορίας «οχήματος ειδικής χρήσης ειδικού σκοπού (SPV)» είναι οι Διευθύνσεις Τεχνικών Έργων των Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας, εφόσον το όχημα αυτό δεν εκτελεί μεταφορικό έργο αλλά αμιγώς τεχνικό το οποίο:

α. Ταξινομείται για πρώτη φορά, ως καινούργιο ή ανάριθμο μεταχειρισμένο.

β. Ήδη κυκλοφορεί και μεταβιβάζεται.

γ. Προκύπτει από μετατροπή:

αα) ανάριθμου μεταχειρισμένου πριν την ταξινόμησή του,

ββ) κυκλοφορούντος πριν την ταξινόμησή του,

γγ) κυκλοφορούντος που δεν μεταβιβάζεται (ο κύριος του οχήματος παραμένει ο ίδιος).

Διαβάστε περισσότερα στο τεύχος Σεπτεμβρίου (389) του περιοδικού ΤΡΟΧΟΙ & TIR, που κυκλοφορεί στα περίπτερα Ελλάδας και Κύπρου.