Τροχοί & TIR

Διευκρινίσεις για την έκδοση αδειών κυκλοφορίας ανεξάρτητων ρυμουλκούμενων

Κατόπιν ερωτημάτων περιφερειακών υπηρεσιών μεταφορών δόθηκαν διευκρινίσεις από το υπ. Μεταφορών σχετικά με την έκδοση αδειών κυκλοφορίας ανεξάρτητων ως εξής: Με την αριθμ. Β1/οικ.41605/3825/26-8-2
Τρίτη 01/09/2020 - 09:00
Κοινοποίηση στα Social Media

Κατόπιν ερωτημάτων περιφερειακών υπηρεσιών μεταφορών δόθηκαν διευκρινίσεις από το υπ. Μεταφορών σχετικά με την έκδοση αδειών κυκλοφορίας ανεξάρτητων ως εξής:

  1. Με την αριθμ. Β1/οικ.41605/3825/26-8-2013 εγκύκλιο (σχετ.1) δόθηκε η δυνατότητα μεταβίβασης ανεξάρτητου ρυμουλκού ΔΧ (φορτηγού ή ελκυστήρα) που κυκλοφόρησε πριν το ν.3887/2010 ανεξάρτητα από τα ρυμουλκούμενα/ημιρυμουλκούμενά του, καθώς και η δυνατότητα αρχικής χορήγησης ανεξάρτητης άδειας κυκλοφορίας ρυμουλκού (ελκυστήρα) ΔΧ (άρθρα 4 και 5 ν. 3887/2010). Κατά την εφαρμογή της ανωτέρω εγκυκλίου, προέκυψε ζήτημα στην έκδοση της άδειας κυκλοφορίας του ανεξάρτητου ρυμουλκού όσον αφορά την αναγραφή των τεχνικών στοιχείων, επειδή η υ.α. 16823/78 (Β’524) προϋποθέτει την συγκρότηση αρθρωτού οχήματος ή συρμού για τον προσδιορισμό τους.

  2. Πλέον, η νέα υ.α. αριθμ. Γ9/46447/2397/2019 (Β’ 2303) προβλέπει την έκδοση ανεξαρτήτων αδειών κυκλοφορίας χωρίς να προηγείται η δημιουργία συνδυασμού οχημάτων. Κατόπιν των ανωτέρω, μέχρι την έναρξη ισχύος της υ.α. αριθμ. Γ9/46447/2397/2019, για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας ανεξάρτητου ρυμουλκού ΔΧ λόγω μεταβίβασης ή αρχικής χορήγησης σύμφωνα με την σχετική (1) εγκύκλιο, ακολουθείται η διαδικασία έκδοσης άδειας ρυμουλκού βάσει συγκεκριμένου ρυμουλκουμένου του αγοραστή ή του δικαιούχου αρχικής χορήγησης αντίστοιχα, προκειμένου να προσδιοριστούν τα τεχνικά στοιχεία σύμφωνα με την υ.α. 16823/15-5-1978 (Β’ 524). Διευκρινίζεται, τέλος, ότι δεν απαιτείται η έκδοση ενιαίας άδειας του συνδυασμού, αλλά εκδίδεται κατευθείαν άδεια ανεξάρτητου ρυμουλκού και ρυμουλκουμένου.

PreviousNext