Επαγγελματίας οδηγός – Πώς γίνεσαι, τι πρέπει να γνωρίζεις

Δευ, 20/05/2019 - 14:36

Στα επαγγέλματα με τη μεγαλύτερη ζήτηση σε όλη την Ευρώπη και στην Ελλάδα περιλαμβάνεται αυτό του επαγγελματία οδηγού. Καθημερινά, οι μεταφορικές εταιρείες που διαθέτουν στόλους φορτηγών αναζητούν προς άμεση πρόσληψη, αρκεί βέβαια να πληρούν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα.

Ξεκινώντας από τα τυπικά και απολύτως απαραίτητα, ο υποψήφιος επαγγελματίας οδηγός θα πρέπει να εφοδιαστεί με τα παρακάτω:

  • Άδεια οδήγησης (δίπλωμα): Στη συντριπτική τους πλειονότητα, οι μεταφορικές εταιρείες ζητούν οδηγούς με δίπλωμα C1E και CE για συνδυασμούς τράκτορα με επικαθήμενο ή φορτηγού με συρόμενο
  • ΠΕΙ (Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας): Οι κάτοχοι επαγγελματικής άδειας οδήγησης, προκειμένου να μπορούν να εξασκούν το επάγγελμα του οδηγού, πρέπει να τύχουν αρχικής κα περιοδικής θεωρητικής κατάρτισης, για να αποκτήσουν το ΠΕΙ. Ο σκοπός του ΠΕΙ, για τους επαγγελματίες οδηγούς, είναι η ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, η συνεχής κατάρτιση των οδηγών, η αναγνώριση και η πιστοποίηση των επαγγελματικών ικανοτήτων τους, καθώς και η αναβάθμιση του επαγγέλματος των οδηγών λεωφορείων και φορτηγών.
  • ADR (Πιστοποιητικό Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων): Η μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων διέπεται από ένα σύνθετο νομοθετικό πλαίσιο με εξειδικευμένες τεχνικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις για όλους τους εμπλεκόμενους στην εφαρμογή του. Κάθε επαγγελματίας οδηγός, ο οποίος οδηγεί όχημα που μεταφέρει επικίνδυνα εμπορεύματα, όπως αυτά ορίζονται στη Διεθνή Σύμβαση ADR, οφείλει να διαθέτει το πιστοποιητικό ασφαλούς μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR).

Στις Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγών Οχημάτων Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ΣΕΚΟΟΜΕΕ) διεξάγονται τα προβλεπόμενα εκπαιδευτικά σεμινάρια, τα οποία είναι υποχρεωτικά για την εξασφάλιση συμμετοχής στις εξετάσεις που διενεργούνται ανά δύο μήνες από τις κατά τόπους Διευθύνσεις Μεταφορών, για την αρχική απόκτηση αλλά και την πενταετή ανανέωση των πιστοποιητικών ADR.

Ιδιοκτήτης φορτηγού και μεταφορικής εταιρείας

Αν σκοπεύετε να αποκτήσετε το δικό σας φορτηγό και να δημιουργήσετε τη δική σας μεταφορική επιχείρηση, πρέπει να αποκτήσετε την Άδεια Οδικού Μεταφορέα (ΑΟΜ) που σημαίνει ότι πρέπει να έχετε ολοκληρώσει την εκπαίδευση σε μια σχολή Σ.Ε.Κ.Α.Μ. (Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης Μεταφορέων) και να λάβετε το Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Επάρκειας (ΠΕΕ), το οποίο αποκτάται μετά την επιτυχία στις εξετάσεις που διεξάγονται κάθε τρεις μήνες από τις κατά τόπους Διευθύνσεις Μεταφορών.

Ουσιαστικά προσόντα

Για τους επαγγελματίες οδηγούς, ξεχωριστή σημασία έχουν τα ουσιαστικά προσόντα, αυτά που απαιτούνται για να κρατηθεί ένας νέος στο επάγγελμα και να μην αποχωρήσει μετά από μικρό διάστημα. Θα πρέπει, λοιπόν, να προσαρμοστεί ή να είναι διατεθειμένος να προσαρμοστεί στις ιδιαιτερότητες του επαγγέλματος, οι οποίες διαφοροποιούνται, αν ο οδηγός εκτελεί εθνικές ή διεθνείς μεταφορές.

Οι χρόνοι και τα ωράρια εργασίας είναι συνεχώς μεταβαλλόμενα, υπάρχει όμως η προστασία του νόμου που καθορίζει τις ώρες οδήγησης και ανάπαυσης, τις τυχόν υπερβάσεις και πότε αυτές επιτρέπονται.

Η συχνή απουσία του οδηγού από τον τόπο της κατοικίας του είναι ένα άλλο χαρακτηριστικό της δουλειάς του, όπως και οι διαφορετικές διαδρομές με τα σημεία φόρτωσης ή εκφόρτωσης να εναλλάσσονται. Σύνηθες είναι και το φαινόμενο των αναμονών στους χώρους φόρτωσης/ εκφόρτωσης, η αντιμετώπιση δύσκολων καιρικών φαινομένων ή κυκλοφοριακών συνθηκών κ.α.

Πέρα, όμως, από τα παραπάνω, το βασικότερο και κρίσιμο, θα λέγαμε, χαρακτηριστικό και ουσιαστικό προσόν για έναν επαγγελματία οδηγό είναι η ικανότητά του να αποδέχεται τις ευθύνες που του αναλογούν και αυτές είναι πολλές. Ευθύνη για τη σωστή φόρτωση, ευθύνη για την ασφαλή μεταφορά και παράδοση, ευθύνη για την τήρηση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας και ιδιαίτερα των ορίων ταχύτητας και των χρόνων οδήγησης, ευθύνη για τη συνέπεια που πρέπει να επιδεικνύει απέναντι στον παραλήπτη των εμπορευμάτων κ.α.

Γενικώς, οι ευθύνες που αναλογούν στον οδηγό ενός φορτηγού είναι πολλές. Σε αυτές προστίθενται οι δυσκολίες του επαγγέλματος, όπως αναφέρθηκαν παραπάνω και το βέβαιο είναι ότι οι σημερινές αμοιβές στην Ελλάδα δεν αντιστοιχούν στις συνθήκες του επαγγέλματος. Οι αμοιβές των οδηγών είναι καλύτερες στο εξωτερικό, Δυτική Ευρώπη, Σκανδιναβία, τηρουμένων των αναλογιών, δηλαδή του κόστους διαβίωσης που εκεί είναι κατά πολύ υψηλότερο σε σχέση με τη χώρα μας.

Τι είναι, λοιπόν, εκείνο που θα κάνει έναν νέο να επενδύσει στην κατάρτισή του (διπλώματα, σχολές, πιστοποιητικά κ.λ.π.) και να εισέλθει στο επάγγελμα του οδηγού με όσες δυσκολίες και ευθύνες αυτό συνεπάγεται; Η απάντηση έχει δύο σκέλη που μπορεί να συνυπάρχουν: Διέξοδος από την ανεργία ή (και) αγάπη για μια θέση στο τιμόνι ενός φορτηγού.