Μόνο μέσα σε ειδικά εμπορευματοκιβώτια, γνωστά ως χωνευτήρια, μπορούν να μεταφέρονται διάφορα υγρά πολύ υψηλών θερμοκρασιών που λαμβάνουν τον αριθμό UN3257, όπως ορίζεται από τη συμφωνία μεταφοράς επικινδύνων ADR.

Έτσι, λοιπόν, το υγρό αλουμίνιο, η πίσσα, ο υγρός σίδηρος και η καυτή παραφίνη μπορούν να μεταφέρονται με τα ειδικά κοντέινερ των οποίων το περίβλημα έχει μόνωση έτσι ώστε να μην υπερβαίνεται η θερμοκρασία επιφανείας των 130 οC κατά τη διάρκεια της διαδικασίας μεταφοράς ή να τοποθετούνται έτσι, ώστε να μην είναι δυνατή η επαφή με το περίβλημα. Σε καμιά περίπτωση η θερμοκρασία της επιφάνειας δεν επιτρέπεται να επηρεάζει τη λειτουργία του οχήματος, ιδιαίτερα τις γραμμές πέδησης και τις ηλεκτρικές γραμμές. Επιπλέον, τα καπάκια των χωνευτηρίων πρέπει να είναι σχεδιασμένα έτσι, ώστε να παραμένουν σφιχτά στερεωμένα, ακόμη κι αν το γεμισμένο χωνευτήρι ανατραπεί.

adr_pin_0.jpg

Όλα τα παραπάνω ορίζονται στην πρόσφατη απόφαση Αριθμ. Γ4/50645/2740, η οποία περιλαμβάνει και μια σειρά διατάξεων που αφορούν στην ασφαλή στερέωση και μεταφορά των χωνευτηρίων πάνω στο όχημα στο πλαίσιο των συγκεκριμένων απαιτήσεων της συμφωνίας ADR.

Σημαντικό είναι, επίσης, ότι και οι οδηγοί οχημάτων μεταφοράς υγρών μετάλλων μέσα σε χωνευτήρια πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικό ειδικής κατάρτισης για δεξαμενές, όπως ορίζεται στη συμφωνία ADR.