Με το νέο της φίλτρο «Fine Dust Particle Filter», η εταιρεία MANN+HUMMEL υπόσχεται πως μειώνει τις εκπομπές επιβλαβών σωματιδίων των λεωφορείων, επιτυγχάνοντας το στόχο του διαχωρισμού του 80% των αιωρούμενων σωματιδίων ΡΜ10.

Το εν λόγω φίλτρο τοποθετείται στην οροφή των λεωφορείων και φιλτράρει τα σωματίδια από τον αέρα. Η ιδιαίτερα χαμηλή αντίσταση ροής των χρησιμοποιούμενων στοιχείων του φίλτρου, επιτρέπει το μέγιστο δυνατό όγκο ροής, αλλά και την υψηλή απόδοση διαχωρισμού, με χαμηλές μάλιστα απαιτήσεις ενέργειας. Επιπλέον, οι ανεμιστήρες απορροφούν αέρα από το περιβάλλον, υποστηρίζοντας τη ροή του αέρα προς το στοιχείο. Αυτό σημαίνει ότι τα οχήματα μπορούν να φιλτράρουν τα σωματίδια, ακόμα και όταν είναι ακίνητα. Οι αισθητήρες και η σύνδεση μέσω cloud, επιτρέπουν τη συλλογή και ανάλυση δεδομένων σχετικά με τον αέρα, τον καιρό και την απόδοση του φιλτραρίσματος.

Επιπροσθέτως, η MANN+HUMMEL δημιούργησε και το «Filter Cube», το οποίο τοποθετείται σε σταθερά μέρη όπως οι στάσεις λεωφορείων, στις οποίες η υγεία των ανθρώπων επιβαρύνεται από την υψηλή πυκνότητα της κυκλοφορίας. Ο κύβος ενσωματώνει το νέο φίλτρο Fine Dust Particle Filter και καθαρίζει τον αέρα από τα σωματίδια. Ανάλογα με τις ανάγκες, μπορεί να τοποθετηθεί ο ένας κύβος πάνω στον άλλο, συνθέτοντας ένα αρθρωτό σύστημα αποδοτικότερου φιλτραρίσματος της ατμόσφαιρας.