Νομοθεσία | Page 57 | ΤΡΟΧΟΙ & TIR

Νομοθεσία

«ως φορείς χορήγησης του ηλεκτρονικά αναγνώσιμου σήματος δύνανται να οριστούν μόνο συνδικαλιστικά όργανα τα οποία συνιστούν επαγγελματικές οργανώσεις» καθώς και η αναφορά του κ. Πιτσιλή στην αξία του ΗΑΣ (Ηλεκτρονικά Αναγνώσιμου Σήματος – «τσιπάκι») η οποία δεν μπορεί να ξεπερνά τα 60 ευρώ.

Ο ΦΠΑ στα ΗΑΣ (τσιπάκια) των ΦΔΧ και Ειδικών Τουριστικών λεωφορείων ΔΧ

Αν ο ιδιοκτήτης του ΦΔΧ ή του Ειδικού Τουριστικού λεωφορείου ΔΧ είναι μέλος του συνδικαλιστικού φορέα που του χορηγεί το «τσιπάκι» τότε αυτό δεν επιβαρύνεται με ΦΠΑ. Αν ο ιδιοκτήτης του οχήματος δεν...

Τη στιγμή που το καύσιμο περνάει στο ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου (και όχι όταν το αυτοκίνητο περάσει το σύνορο) υπόκειται στον ειδικό φόρο κατανάλωσης, απεφάσισε το Ευρωπαϊκό δικαστήριο.

Τέλος τα αφορολόγητα καύσιμα στα σύνορα

Πρόσφατη απόφαση του Ευρωπαϊκού δικαστηρίου έκρινε ότι η Ελληνική Δημοκρατία, θεσπίζοντας και διατηρώντας σε ισχύ νομοθεσία που επιτρέπει την πώληση αφορολόγητων πετρελαιοειδών προϊόντων από τα...

Η απόφαση του ΣτΕ να αναβάλλει για 5η φορά την εκδίκαση της υπόθεσης, προκάλεσε απορία στους κύκλους των αυτοκινητιστών οι οποίοι με αγωνία περίμεναν την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας πάνω σε ένα τόσο κρίσιμο γι΄ αυτούς θέμα. Ωστόσο, για μια ακόμη φορά θα υποχρεωθούν να περιμένουν μέχρι τις 22 Μαΐου του 2018, οπότε ορίστηκε η νέα ημερομηνία εκδίκασης της υπόθεσης.

ΣτΕ: Και 5η αναβολή για το θέμα των παράδρομων

Μια ακόμη αναβολή, την 5η κατά σειρά, αποφάσισε το Συμβούλιο της Επικρατείας που επρόκειτο στις 6 Φεβρουαρίου να εκδικάσει την αίτηση ακύρωσης που έχει καταθέσει το ΠΣΧΕΜ (Πανελλήνιο Συνδικάτο,...

Απλουστεύονται ορισμένες διαδικασίες κάνοντας ευκολότερη την ίδρυση και τη λειτουργία των Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής σύμφωνα με το νόμο 4512 «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής» που πριν λίγες μέρες ψηφίστηκε στη Βουλή.

Ευκολότερη η ίδρυση και λειτουργία των Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής

Απλουστεύονται ορισμένες διαδικασίες κάνοντας ευκολότερη την ίδρυση και τη λειτουργία των Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής σύμφωνα με το νόμο 4512 «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των διαρθρωτικών...

Δείτε τι ισχύει για τις περιπτώσεις που για εκπαιδευτικούς και οικονομικούς λόγους κρίνεται αναγκαία η μεταφορά μαθητή ή μαθητών σε σχολεία εκτός της προβλεπόμενης χωροταξικής κατανομής.

Μεταφορά μαθητών εκτός προβλεπόμενης χωροταξικής κατανομής

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης αποφασίζει για τις περιπτώσεις μεταφοράς μαθητών από διαφορετικές όμορες περιφερειακές ενότητες λόγω ειδικών παραγόντων, αναφέρει σχετική υπουργική απόφαση.

Επισημαίνεται, ακόμη ότι οι ενδιαφερόμενοι για απόκτηση ή ανανέωση ειδικής άδειας οδήγησης Ε.∆.Χ. αυτοκινήτου που υποβάλλουν σχετικές αιτήσεις από την 27η Φεβρουαρίου 2018 και εξής οφείλουν να είναι υγιείς βάσει των ιατρικών εξετάσεων που καθορίζονται µε την υπ’ αριθµ. οικ Α 79574/5488/16 υ.α. που θα αποδεικνύεται µε την προσκόμιση του οριζόμενου σε αυτήν Ιατρικού Πιστοποιητικού Υγείας µε τον χαρακτηρισμό ως "ΙΚΑΝΟΣ" για οδήγηση Ε.∆.Χ. αυτοκινήτου.

Ιατρικό Πιστοποιητικό άδειας οδήγησης ταξί ή εκμισθωμένου ΕΙΧ

Παροχή διευκρινήσεων για τη χορήγηση ή ανανέωση ειδικής άδειας οδήγησης Επιβατηγού ∆ηµόσιας Χρήσης (Ε.∆.Χ.) αυτοκινήτου και την οδήγηση ολικώς εκµισθωµένου Επιβατηγού Ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ.)...

οι παράνομες διασκευές οχημάτων δεν συνιστούν λαθρεμπορία, αλλά απλή τελωνειακή παράβαση και εξηγεί επίσης τον τρόπο επιβολής των κυρώσεων.

Τελωνειακή Παράβαση και όχι λαθρεμπορία η παράνομη μετατροπή των οχημάτων

Σε απάντηση σχετικού ερωτήματος, η Γενική Διεύθυνση Τελωνείων του υπ. Οικονομικών διευκρινίζει με έγγραφο που κατέθεσε στη Βουλή, ότι οι παράνομες διασκευές οχημάτων δεν συνιστούν λαθρεμπορία, αλλά...