ΟΛΒ | ΤΡΟΧΟΙ & TIR

ΟΛΒ

Γερανός 120 τόνων για το λιμάνι του Βόλου

Σημαντική αναβάθμιση στις υποδομές του θα έχει ο Οργανισμός Λιμένα Βόλου με την προμήθεια αυτοκινούμενου γερανού λιμένος δυναμικότητας τουλάχιστον 120 τόνων, ενώ θα μπορεί, με τη χρήση κατάλληλης αρπάγης, να χρησιμοποιηθεί για τη διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων (containers), γενικού και χύδην φορτ

Οι γεφυροπλάστιγγες του ΟΛΒ και η λειτουργία τους

Συνοπτικό διαγωνισμό προκήρυξε η Οργανισμός Λιμένος Βόλου Α.Ε. (Ο.Λ.Β. Α.Ε.), για τη σύναψη συμφωνίας – πλαίσιο για την ανάθεση υπηρεσιών λειτουργίας γεφυροπλάστιγγων.
Μεταξύ των άλλων, το ΔΣ της ΟΛΒ Α.Ε. αποφάσισε τη προμήθεια ενός περονοφόρου οχήματος δυναμικότητας 15 τόνων.

Αναβαθμίζεται ο εξοπλισμός του ΟΛΒ

Παρεμβάσεις που θα αναβαθμίσουν τη λειτουργικότητα του λιμένα Βόλου αποφάσισε πρόσφατα το Δ.Σ. της ΟΛΒ Α.Ε. Μεταξύ των άλλων αποφασίστηκε η προμήθεια ενός περονοφόρου οχήματος δυναμικότητας 15 τόνων.