Αλλαγές στην έκδοση του ΗΑΣ

Όλες οι έκτακτες αλλαγές που έχουν επέλθει στη νομοθεσία χορήγησης των Ηλεκτρονικά Αναγνώσιμων Σημάτων (τσιπάκια), στις προθεσμίες που ορίζονται, αλλά και τα προβλεπόμενα πρόστιμα για τους παραβάτες ανακοινώνονται στο τεύχος Αυγούστου που κυκλοφορεί.

Όλες οι έκτακτες αλλαγές που έχουν επέλθει στη νομοθεσία χορήγησης των Ηλεκτρονικά Αναγνώσιμων Σημάτων (τσιπάκια), στις προθεσμίες που ορίζονται, αλλά και τα προβλεπόμενα πρόστιμα για τους παραβάτες ανακοινώνονται στο τεύχος Αυγούστου που κυκλοφορεί.

Στο ίδιο τεύχος: