Τροχοί & TIR

Βασικές οδηγίες για το μέλλον των αυτό-οδηγούμενων φορτηγών

Τις βασικές κατευθύνσεις που θα πρέπει να λάβουν υπόψη οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις προκειμένου να θεσπίσουν κοινούς κανόνες για τη κίνηση των αυτό-οδηγούμενων φορτηγών κατέγραψαν τρεις κορυφαίοι συνερ
Σάββατο 05/08/2017 - 10:16
Κοινοποίηση στα Social Media

Τις βασικές κατευθύνσεις που θα πρέπει να λάβουν υπόψη οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις προκειμένου να θεσπίσουν κοινούς κανόνες για τη κίνηση των αυτό-οδηγούμενων φορτηγών κατέγραψαν τρεις κορυφαίοι συνεργαζόμενοι οργανισμοί: Η Ομοσπονδία των Ευρωπαίων Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA), η Διεθνής Ένωση Οδικών Μεταφορών (IRU) και η Διεθνής Ομοσπονδία Εργαζομένων στις Μεταφορές (OECD).

Τα χωρίς οδηγό κινούμενα φορτηγά θα συμβάλουν στη μείωση του κόστους των Μεταφορών, στη μείωση των ρύπων αλλά και στην ασφάλεια των δρόμων.

Ωστόσο, αναπόφευκτη κρίνεται η μείωση των θέσεων εργασίας για τους επαγγελματίες οδηγούς και αυτό θα πρέπει να αποτελέσει το κυρίαρχο θέμα, όπως παραδέχτηκαν οι εκπρόσωποι των τριών Οργανισμών και για το λόγο αυτό προτείνουν τη δημιουργία ενός συμβουλευτικού οργάνου το οποίο θα παρακολουθεί αποκλειστικά τα εργασιακά θέματα που σχετίζονται με την κίνηση των αυτόνομων φορτηγών καθώς και τις όποιες θέσεις που αυτή η τεχνολογία θα δημιουργήσει.

Εντύπωση προκαλεί πάντως η παραδοχή των παραπάνω οργανισμών, ότι το έτος 2030, κατά το οποίο η κυκλοφορία αυτόνομων φορτηγών θα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και με συνεχώς αυξανόμενη τάση, η μείωση της ζήτησης οδηγών σε Η.Π.Α. και Ευρώπη θα φτάσει στο -50% της σημερινής ζήτησης και θα αντιπροσωπεύει την απώλεια 2 εκατομμυρίων θέσεων εργασίας.

Πέρα του συμβουλευτικού οργάνου για θέματα εργασίας, οι τρεις Οργανισμοί θέτουν ως απαραίτητες τρεις ακόμη βασικές κατευθύνσεις, οι οποίες επιγραμματικά είναι οι εξής:

n Να μελετηθεί και να υιοθετηθεί μια περίοδος προσωρινής κυκλοφορίας των αυτόνομων φορτηγών με σκοπό να αποφασιστούν τα όρια ταχύτητας που θα κινούνται.

n Καθιέρωση διεθνών κατασκευαστικών προτύπων αυτό-οδηγούμενων φορτηγών και σύνταξη των κανόνων οδικής κυκλοφορίας.

n Συνέχιση των πιλοτικών δοκιμών με σκοπό τη λήψη αποφάσεων για τα οδικά δίκτυα κίνησης των αυτό-οδηγούμενων φορτηγών και την καθιέρωση μιας κοινής πλατφόρμας επικοινωνίας.

PreviousNext