Νέες διατάξεις στη διακίνηση των νωπών

Με δεδομένο ότι πολλές επιχειρήσεις παραγωγής και εμπορίας οπωρολαχανικών έχουν αναθέσει τις παραπάνω υπηρεσίες σε εταιρείες Logistics, παραθέτουμε στο τεύχος Οκτωβρίου που κυκλοφορεί τα κυριότερα σημεία της υπουργικής απόφασης.

Συσκευασίες και Βιβλίο Ιχνηλασιμότητας

Νωπών Οπωρολαχανικών

Εγχώριων και Εισαγόμενων

Το περιεχόμενο του βιβλίου ιχνηλασιμότητας και οι υπόχρεοι για την τήρησή του καθορίστηκαν με πρόσφατη υπ. απόφαση στην οποία αναφέρονται επίσης οι τύποι συσκευασιών, οι αναγραφές πάνω σε αυτές καθώς και οι κυρώσεις για τους παραβάτες.

Με δεδομένο ότι πολλές επιχειρήσεις παραγωγής και εμπορίας οπωρολαχανικών έχουν αναθέσει τις παραπάνω υπηρεσίες σε εταιρείες Logistics, παραθέτουμε στο τεύχος Οκτωβρίου που κυκλοφορεί τα κυριότερα σημεία της υπουργικής απόφασης.

Στο ίδιο τεύχος: