Η εξέλιξη των δικτύων διανομής - το επίπεδο σήμερα

Από τη διανομή της εφημερίδας με «newspaper boys» μέχρι να προσγειωθεί το drone της Amazon, με το κινητό που παραγγείλαμε, στο μπαλκόνι μας, κοντά δυο αιώνες δρόμος. Η φιλοσοφία ίδια… Να θέσουμε ένα αγαθό στη διάθεση του καταναλωτή, χρησιμοποιώντας τα σύγχρονα μέσα και τις δυνατότητες της κάθε εποχής. Η διανομή αγαθών, από το σημείο της παραγωγής στο σημείο της κατανάλωσης, έζησε και ζει, όλα αυτά τα χρόνια, μια ανάπτυξη παράλληλη με την εξέλιξη της τεχνολογίας στον τομέα της μεταφοράς και των κέντρων διανομής αγαθών.

Από την κατ' ευθείαν τροφοδοσία των καταστημάτων λιανικής, από χονδρέμπορους/προμηθευτές, της δεκαετίας του '70, και την τροφοδοσία των σημείων λιανικής πώλησης μέσω κέντρων διανομής ( DCs ) των δεκαετιών του '80 - '90, φτάσαμε στις δυο τελευταίες δεκαετίες όπου άλλαξε και συνεχίζει να αλλάζει ριζικά ο τρόπος και τα δίκτυα διανομής.

Παράγοντες που ωθούν τα δίκτυα διανομής στα νέα μοντέλα είναι η αύξηση των αναγκών για αγαθά των κατοίκων της γης μας, η συγκέντρωση του πλούτου και του πληθυσμού σε συγκεκριμένα σημεία του πλανήτη, η προσφορά όλο και περισσότερων αγαθών που ικανοποιούν τις νέες ανάγκες του ανθρώπου και η εντυπωσιακή είσοδος της τεχνολογίας στον τομέα του supply chain. Ο πληθυσμός της γης, κατά το μετριοπαθές σενάριο αναμένεται να ξεπεράσει τα 11 δις, στα μέσα του αιώνα, με πάνω από 65% των κατοίκων να ζει στα αστικά κέντρα (UNFPA). Αστικά κέντρα που χαρακτηρίζονται από δομική πολυπλοκότητα, μεγάλες καθημερινές διακινήσεις κατοίκων, ασφυκτικές, συχνά, καταστάσεις στα συστήματα μεταφοράς ανθρώπων και αγαθών.

Από την άλλη η παγκοσμιοποίηση των αγορών μετέφερε το βάρος της παραγωγής σημαντικών ποσοτήτων αγαθών σε χώρες χαμηλού κόστους μειώνοντας τις τοπικές παραγωγές και αυξάνοντας δραματικά τις ανάγκες διακίνησης αγαθών. Μέσα σ' αυτό το περιβάλλον θα πρέπει ένα ζευγάρι παπούτσια να φτάσει από μια περιοχή της Κίνας στο σπίτι του καταναλωτή σε μια αγροτική περιοχή της Γερμανίας ή ένα νησί της Ελλάδας. Ένα κιβώτιο με φιάλες φρέσκο γάλα από την Ήπειρο να φτάσει στο σούπερ μάρκετ της Σάμου σε μία ημέρα. Ένα ανταλλακτικό αυτοκινήτου να μεταφερθεί από τη Γερμανία σε αντιπροσωπία στο Βόλο χωρίς λάθος και το συντομότερο δυνατόν.

Στο ΤΡΟΧΟΙ & TIR Απριλίου που κυκλοφορεί καταγράφουμε το ποια είναι τα σύγχρονα κέντρα αποθήκευσης - διανομής που καλούνται να καλύψουν αυτές τις ανάγκες;