Παραμένει η ποσόστωση στον αριθμό των αδειών μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας που ορίστηκε σε 1.300 άδειες για πολλαπλές διαδρομές και με ισχύ για δύο χρόνια καθώς και σε 700 άδειες για μονές διαδρομές με ισχύ επίσης δύο ετών.

Στο μεταξύ, η αλβανική πλευρά υποστηρίζει ότι τα οχήματα, των οποίων το συνολικό επιτρεπόμενο μικτό βάρος δεν υπερβαίνει τους 6 τόνους ή όταν το επιτρεπόμενο ωφέλιμο φορτίο, συμπεριλαμβανομένων των ρυμουλκούμενων, δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους, θα πρέπει να εξαιρούνται από το καθεστώς αδειών, κάτι το οποίο απορρίπτει η χώρα μας επισημαίνοντας ότι σύμφωνα με την ισχύουσα διμερή συμφωνία δεν μπορεί να αποκλειστεί η μεταφορά αγαθών με αυτά τα οχήματα.

Διαβάστε περισσότερα στο τεύχος Αυγούστου (364) του περιοδικού ΤΡΟΧΟΙ & TIR, που κυκλοφορεί στα περίπτερα Ελλάδας και Κύπρου.