Μειωμένες επενδύσεις του βιομηχανικού τομέα στα μεταφορικά μέσα κατά 49% την περίοδο 2008 – 2017 καταγράφει έρευνα της Εθνικής Τράπεζας – Τμήμα Ανάλυσης Επιχειρηματικότητας (πίνακας 1) παρά το γεγονός ότι οι επενδύσεις των επιχειρήσεων στον ευρύτερο τομέα των Μεταφορών, τη διετία 2015 – 2016 παρουσιάζουν αύξηση κατά 20% (πίνακας 2).

Η ίδια έρευνα καταγράφει στασιμότητα στις εθνικές οδικές μεταφορές φορτίων κατά τα έτη 2015 – 2017 αλλά αύξηση στις διεθνείς μεταφορές που δείχνουν να επανέρχονται στα προ κρίσης επίπεδα. Το γεγονός της ανάκαμψης των διεθνών μεταφορών δικαιολογείται από την αύξηση των εξαγωγών προϊόντων που κατά κανόνα διακινούνται με φορτηγά αυτοκίνητα.

Αρκεί να σημειωθεί ότι ένας πυρήνας 18 προϊόντων αποτέλεσε την ατμομηχανή των ελληνικών εξαγωγών στην περίοδο της κρίσης, σημειώνοντας αύξηση εξαγωγών 71% στο διάστημα 2009 – 2017 (έναντι μόλις 25% για τις λοιπές εξαγωγές, εκτός πετρελαίου). Συγκεκριμένα, τα «δυναμικά» αυτά προϊόντα (30% των ελληνικών εξαγωγών) διακρίνονται σε δύο κατηγορίες:

n τα «βασικά» εξαγωγικά μας προϊόντα, που καλύπτουν το 27% των ελληνικών εξαγωγών και έχουν κατακτήσει σημαντικά μερίδια στις διεθνείς αγορές (όπως το αλουμίνιο (1,5%), το μάρμαρο (7,5%), το ελαιόλαδο (8%), οι ελιές (26%) και η φέτα (3%)), και

n τα «ανερχόμενα» εξαγωγικά μας προϊόντα που, ενώ ακόμα καλύπτουν μόλις το 3% των ελληνικών εξαγωγών, έχουν εκρηκτική πορεία κατάκτησης μεριδίων στις διεθνείς αγορές (όπως το γιαούρτι (7%), το παγωτό (1%), το καπνιστό ψάρι (2%) και τα φιστίκια (1,6%).

Πηγή: Εθνική Τράπεζα, Eurostat, Comtrade.