Η διαρκώς αυξανόμενη αστικοποίηση αποτελεί ένα παγκόσμιο και διαχρονικό φαινόμενο, καθώς σύμφωνα με πρόσφατα στατιστικά στοιχεία ο αστικός πληθυσμός στις χώρες του ΟΟΣΑ (OECD) αυξάνεται διαρκώς και αναμένεται να ξεπεράσει το 85% μέχρι το 2050.

Επιπροσθέτως, η ανάπτυξη νέων μοντέλων λειτουργίας της εφοδιαστικής αλυσίδας συμβάλλουν καθοριστικά στη συγκέντρωση των διαδικασιών παραγωγής και των σημείων αποθήκευσης και λιανεμπορίας, στην τάση των σύγχρονων επιχειρήσεων για διατήρηση χαμηλών επιπέδων αποθεμάτων, στην ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου και κατ' επέκταση στην αύξηση της απαίτησης για έγκαιρες παραδόσεις.

Διαβάστε περισσότερα στο τεύχος Δεκεμβρίου (368) του περιοδικού ΤΡΟΧΟΙ & TIR που κυκλοφορεί στα περίπτερα Ελλάδας και Κύπρου.