«City Logistics: Υφιστάμενη κατάσταση, προκλήσεις και προοπτικές ανάπτυξης»

Παρ, 07/12/2018 - 09:00

Η διαρκώς αυξανόμενη αστικοποίηση αποτελεί ένα παγκόσμιο και διαχρονικό φαινόμενο, καθώς σύμφωνα με πρόσφατα στατιστικά στοιχεία ο αστικός πληθυσμός στις χώρες του ΟΟΣΑ (OECD) αυξάνεται διαρκώς και αναμένεται να ξεπεράσει το 85% μέχρι το 2050.

Επιπροσθέτως, η ανάπτυξη νέων μοντέλων λειτουργίας της εφοδιαστικής αλυσίδας συμβάλλουν καθοριστικά στη συγκέντρωση των διαδικασιών παραγωγής και των σημείων αποθήκευσης και λιανεμπορίας, στην τάση των σύγχρονων επιχειρήσεων για διατήρηση χαμηλών επιπέδων αποθεμάτων, στην ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου και κατ' επέκταση στην αύξηση της απαίτησης για έγκαιρες παραδόσεις.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω είναι εμφανές ότι πλέον είναι επιτακτική η ανάγκη για καλύτερα επίπεδα οργάνωσης των αστικών εμπορευματικών μεταφορών, προκειμένου να καταφέρουν να αντεπεξέλθουν στις σύγχρονες απαιτήσεις των αστικών κέντρων και των σύγχρονων επιχειρήσεων, οι οποίες εστιάζουν στην ύπαρξη συχνών, μικρών και φιλικών προς το περιβάλλον παραδόσεων από μικρά οχήματα αστικής διανομής. Αυτό ακριβώς ήταν το αντικείμενο της συζήτησης στρογγυλής τραπέζης, που πραγματοποιήθηκε από την Optilog στη διάρκεια της έκθεσης Transport Show 2018 με θέμα «City Logistics: Υφιστάμενη κατάσταση, προκλήσεις και προοπτικές ανάπτυξης».

Αναπτύχθηκαν σημαντικά κεφάλαια, όπως η νομοθεσία (ΠΔ Αστικών Μεταφορών, ΚΥΑ Πράσινης Εφοδιαστικής , Χρήσεις γης), οι υποδομές (Cross-docking facilities, Αστικά Κέντρα Ενοποίησης Εμπορευμάτων), ο εξοπλισμός και τα περιβαλλοντικά οχήματα εκτέλεσης αστικών μεταφορών, τα πληροφοριακά συστήματα για την οργάνωση και τον έλεγχο του στόλου των οχημάτων, οι αναδυόμενες τεχνολογίες και τα Logistics 4.0.

Αναλυτικότερα, ο κ. Βασίλης Ζεϊμπέκης, executive advisor της εταιρείας OPTILOG Advisory Services, παρουσίασε το περιβάλλον στο οποίο καλούνται να λειτουργήσουν στο μέλλον οι αστικές εμπορευματικές μεταφορές και να αντεπεξέλθουν σε μια σειρά περιορισμών, αλλά και προκλήσεων, όπως: η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου, που έχει συνδράμει σημαντικά στην αύξηση των αστικών εμπορευματικών διανομών (κατ΄ οίκον παράδοση, θυρίδες συλλογής κ.τ.λ.), τη στιγμή που οι εταιρείες ζητούν ολοένα και περισσότερο μικρές και συχνές παραδόσεις.

Από την άλλη πλευρά, έρχεται η Ε.Ε. και ζητά να μειωθούν 60% οι εκπομπές του διοξειδίου του άνθρακα, που προέρχονται από τις μεταφορές μέχρι το 2050 και ειδικά μέσα στις πόλεις να μηδενιστούν. Λόγω των παραπάνω, τα επόμενα χρόνια θα πρέπει οι επιχειρήσεις μεταφορών και Logistics να στοχεύσουν σε αειφόρες αστικές εμπορευματικές μεταφορές, που σημαίνει:

Μείωση του κόστους μεταφοράς, βέλτιστη αξιοποίηση της ποιότητας των οχημάτων, βέλτιστη δρομολόγηση των οχημάτων, μείωση εκπομπών ρύπων, μείωση κυκλοφοριακής όχλησης, αύξηση επιπέδου ασφαλείας στους δρόμους, αλλά και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

 Log – Attica και συζήτηση στρογγυλής τραπέζης

Ο Γενικός Γραμματέας του υπ. Υποδομών και Μεταφορών Αθανάσιος Βούρδας αναφέρθηκε στο σχέδιο Log – Attica της Περιφέρειας Αττικής που στοχεύει να λύσει ένα πολυεπίπεδο πρόβλημα οργάνωσης υποδομών που αφορά την άναρχη κυκλοφορία των τροχοφόρων, το γερασμένο στόλο φορτηγών πεπερασμένης τεχνολογίας, τους ελάχιστος χώρους φορτοεκφόρτωσης κ.α., σε συνδυασμό με σειρά δομικών προβλημάτων, όπως άναρχη δόμηση, οι αδυναμίες του δικτύου συγκοινωνιών και η κακή οργάνωση του συνολικού συστήματος μεταφορών. Είναι απαραίτητο, τόνισε ο κ. Βούρδας να ολοκληρωθεί το νομικό πλαίσιο και το πλάνο που έχει ξεκινήσει η κα. Δούρου.

Μίλησε κατόπιν για τη σημαντικότητα των υποδομών και την αδειοδότηση της ανοικοδόμησης κέντρων αστικών διανομών. «Η αναδιοργάνωση των αστικών εμπορευματικών μεταφορών της Αττικής αποτελεί ένα έργο σύνθετο, ιδιαίτερα απαιτητικό και μακρόπνοο, αλλά με προφανή οφέλη για την κοινωνία, το περιβάλλον και την αγορά», σημείωσε ο κ. Βούρδας. Το λόγο πήρε κατόπιν ο Γενικός Διευθυντής των ΕΛΤΑ κ. Πανάγος, υπογραμμίζοντας τη σημασία των επιχειρήσεων courier για την αειφόρο ανάπτυξη και μείωση ανθρακικού αποτυπώματος. Πρότεινε λύσεις, με κυριότερη την εκπαίδευση των οδηγών στην οικολογική οδήγηση, και αναφέρθηκε στο πρόγραμμα Ecodriving των ΕΛΤΑ, το οποίο απέσπασε το 2ο ευρωπαϊκό βραβείο ανάμεσα στα σχετικά προγράμματα. Έκανε, ακόμα, αναφορά στο ηλεκτρικό βανάκι της εταιρείας, μία μονάδα του οποίου υπάρχει στην Αθήνα και άλλη μία στη Μύκονο. Στη συνέχεια ανέλυσε το σύστημα βέλτιστης δρομολόγησης και τηλεματικής, που πιλοτικά εφαρμόζουν τα ΕΛΤΑ για να σημειώσει πως «υπάρχει κέρδος σε χρόνο, μειώνεται το κόστος και προσφέρονται ακριβείς χρόνοι παράδοσης», και εξήγησε τον τρόπο με τον οποίο παρακολουθείται η πρόοδος της αποστολής και πως δίνεται η πληροφορία στον πελάτη για το χρόνο άφιξης της παραγγελίας του.

Στη συνέχεια, ο Εμπορικός Διευθυντής της SARMED AE, Χαράλαμπος Σιαφλάς, επεσήμανε των κρίσιμο ρόλο των εταιρειών 3PL στην ανάπτυξη των συνδυασμένων μεταφορών και στη μείωση του μεταφορικού κόστους. «Με τις κατάλληλες επενδύσεις σε υποδομές, στόλους και τεχνολογία, θα γίνεται καλύτερη συγκέντρωση φορτίων, θα αναβαθμιστούν οι συνδυασμένες μεταφορές, θα μειωθεί το κόστος και θα υπάρξει μεγαλύτερη ευελιξία», ανέφερε.

Ενδιαφέρουσα υπήρξε η συζήτηση που είχε κατόπιν ο κ. Σιαφλάς με πελάτες με σκοπό να βρεθούν οι βέλτιστες λύσεις, ώστε να γεμίζουν τα κενά στις μεταφορές. Έκανε αναφορά στο παράδειγμα των Procter & Gamble (βαρύ φορτίο) και 3Μ (ελαφρύ φορτίο), τα οποία θα μπορούσαν να συνδυαστούν και να συνυπάρχουν στο ίδιο φορτηγό. «Οι εν λόγω συνδυασμοί ρίχνουν το κόστος της μεταφοράς κατά 15% και παράλληλα περιορίζουν το ανθρακικό αποτύπωμα», ανέφερε χαρακτηριστικά. Αναφερόμενος στην εταιρεία του, ο κ. Άγγελος Τόλιας, SC Fleet & GEHSMS Lead, PEPSICO Hellas, είπε πως η Pepsico έχει κάνει ήδη πολλά για τη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος, ένα ζήτημα που βρίσκεται στην κορυφή της αντζέντας τους, καθώς –μεταξύ άλλων– συμβάλλει αποφασιστικά στη βελτίωση του επιπέδου ζωής. Βασικός τους πυλώνας είναι το εσωτερικό σύστημα Ecodriving, το οποίο επέφερε μείωση κατά 50% στις συγκρούσεις των οχημάτων του στόλου τους, αλλά και περιορισμό της κατανάλωσης κατά 5%. Πρόσθεσε, μάλιστα, πως στις αρχές του μήνα θα παραλάβουν πέντε βαν φυσικού αερίου (CNG) και μέσα στο 2019 θα εφαρμόσουν εργαλεία τηλεματικής και τηλεμετρίας, εστιάζοντας στον περιορισμό του φαινομένου της βραδυπορίας.

Παίρνοντας κατόπιν το λόγο ο κ. Θεόδωρος Αθανασόπουλος, Senior consultant, ORTEC Hellas, αναφέρθηκε στη σημασία των πληροφοριακών συστημάτων, λέγοντας χαρακτηριστικά ναι, καθώς προσφέρει τη δυνατότητα καταγραφής σε ένα σύστημα όλου του ιστορικού, δίνοντας την ευκαιρία στη διοίκηση να προβεί σε αλλαγές. Επιπλέον, το σύστημα δρομολόγησης μειώνει τα διανυθέντα χιλιόμετρα και άρα τις εκπομπές ρύπων. Συνέχισε, κατόπιν, τονίζοντας πως «Ένα πληροφοριακό σύστημα καθιστά εύκολο να ποσοτικοποιηθεί αμέσως το αποτέλεσμα, κάνοντας παράλληλα εύκολη τη σύγκριση (πριν και μετά), ώστε να παρακολουθείς την απόδοση της επένδυσης. Υπάρχουν φθηνά και ακριβά συστήματα, αλλά δεν είναι εκεί η ουσία του πράγματος. Αυτό που ενδιαφέρει είναι η απόσβεση της επένδυσης (Return on Investment – ROI). Στην Ελλάδα υπάρχει φόβος για επενδύσεις, καθώς και η πεποίθηση πως οι ειδικοί έρχονται, τοποθετούν τα συστήματα και μετά φεύγουν. Τα συστήματα υπάρχουν για να μας φέρνουν κέρδος, δεν είναι μπαμπούλας, υπάρχουν για να μας βοηθούν».

Τέλος, ο κ. Μανώλης Μπαλτάς, Διευθύνων Σύμβουλος, ReDePlan μίλησε για τα προβλήματα χωροθέτησης και αδειοδότησης των εταιρειών logistics στον αστικό ιστό καθώς και για την εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων στην κυκλική οικονομία, το Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων και την υποχρέωση περιβαλλοντικής αδειοδότησης των εταιρειών logistics.