Σε απάντηση ενδιαφερομένων σχετικά με τις μεταφορές μαθητών δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες το υπ. Μεταφορών διευκρινίζει τα εξής:

Όσον αφορά τη μεταφορά μαθητών με δημόσια σύμβαση υπηρεσιών, ισχύ έχουν οι διατάξεις με τις οποίες ορίζεται ότι: «Εάν η μεταφορά των μαθητών είναι αδύνατη ή οικονομικά ασύμφορη από πλευράς κόστους με τη διαδικασία που προσδιορίζεται στα προηγούμενα κεφάλαια, η Περιφέρεια αναθέτει με δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από τις διατάξεις του ν. 4412/ 2016, τη μεταφορά των μαθητών με κάθε κατάλληλο μεταφορικό μέσο δημόσιας χρήσης που να πληροί τους όρους ασφαλούς μεταφοράς. Ειδικώς, για τα ΕΔΧ οχήματα τηρείται το ισχύον θεσμικό πλαίσιο περί της έδρας-διοικητικής μονάδας».

Η μεταφορά των δικαιούμενων μαθητών Πρωτοβάθμιας (α’ και β’ προσχολικής ηλικίας και Δημοτικού) και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δημόσιων σχολείων με δημόσια σύμβαση υπηρεσιών, από Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα (ταξί) εκτελείται σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο περί της λειτουργίας των εν λόγω οχημάτων και ειδικότερα, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου 82 του ν.4070/2012 (Α΄ 82), όπως ισχύει, περί της προμίσθωσης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου, και του άρθρου 83, περί της έδρας - διοικητικής μονάδας των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων, ήτοι τη διοικητική ή την ενιαία διοικητική μονάδα για την εξυπηρέτηση της οποίας δίνεται το δικαίωμα κυκλοφορίας του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου.

Διαβάστε περισσότερα στο τεύχος Ιανουαρίου (369) του περιοδικού ΤΡΟΧΟΙ & TIR που κυκλοφορεί στα περίπτερα Ελλάδας και Κύπρου.