Τροχοί & TIR

Παγκόσμια συνεργασία για τη φόρτιση των φορτηγών

«eTruck Charging Initiative» ονομάζεται η παγκόσμια πρωτοβουλία του τμήματος E-Mobility Group της Daimler Trucks & Buses, που έχει ως σκοπό τη δημιουργία υποδομών φόρτισης για τα ηλεκτρικά φορτη
Σάββατο 09/05/2020 - 11:00
Κοινοποίηση στα Social Media

«eTruck Charging Initiative» ονομάζεται η παγκόσμια πρωτοβουλία του τμήματος E-Mobility Group της Daimler Trucks & Buses, που έχει ως σκοπό τη δημιουργία υποδομών φόρτισης για τα ηλεκτρικά φορτηγά και η οποία αρχικά εστιάζει στους σταθμούς φόρτισης που είναι εγκατεστημένοι στα ντεπό των εταιρειών.

Στο πλαίσιο της εν λόγω πρωτοβουλίας, το E-Mobility Group συγκεντρώνει τους βασικούς συντελεστές της αγοράς: τους αγοραστές ηλεκτρικών φορτηγών, τους διαχειριστές των δικτύων ηλεκτροδότησης, τις εταιρείες παροχής ενέργειας, τους κατασκευαστές συστημάτων φόρτισης και τους παρόχους λογισμικού φόρτισης. Με αυτό τον τρόπο επιχειρείται να προαχθούν οι κοινές λύσεις στις υποδομές φόρτισης.

Σημειώνεται, πως η στενή συνεργασία μεταξύ των κύριων «παικτών» της αγοράς, αποσκοπεί επίσης στην επιτάχυνση παλαιότερων, πολύπλοκων διαδικασιών σχεδιασμού και εφαρμογής για συνδέσεις δικτύου. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες στην πρωτοβουλία της Daimler ασχολούνται με θέματα όπως η βελτιστοποιημένη διαχείριση του φορτίου του ηλεκτρικού δικτύου και η βιώσιμη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.

Το μεγαλύτερο όφελος, όμως, που προσδοκάται από αυτή την πρωτοβουλία, είναι να πάψουν τα έργα υποδομών φόρτισης να αντιμετωπίζονται ως μεμονωμένες περιπτώσεις και να αναπτυχθούν τυποποιημένοι και βελτιστοποιημένοι κανόνες, οι οποίοι θα συμβάλλουν στην επίσπευση των διαδικασιών και στη μείωση του κόστους για όλους τους εμπλεκόμενους.

Επιπλέον, επιχειρείται ο καλύτερος δυνατός σχεδιασμός των διασυνδέσεων μεταξύ των υποδομών φόρτισης, των ηλεκτρικών οχημάτων και του δικτύου. Ακόμα, εξετάζονται οι δυνατότητες ελέγχου του φορτίου του δικτύου και, συνεπώς, διασφάλισης της όσο το δυνατόν πιο βιώσιμης παροχής ηλεκτρικής ενέργειας. Στις αγροτικές περιοχές και όταν υπάρχει μεγάλη ζήτηση για ηλεκτρική ενέργεια, είναι επίσης σημαντικό να διασφαλιστεί η αξιοπιστία των φορτίσεων.

PreviousNext