Εν μέσω αντιδράσεων και με ψήφους 30 υπέρ και 19 κατά, η Επιτροπή Μεταφορών της Ευρωβουλής ενέκρινε τις μεταρρυθμίσεις που περιλαμβάνουν έναν κανονισμό εκσυγχρονισμού των διεθνών μεταφορών σχετικά με τις ώρες εργασίας/ ανάπαυσης των οδηγών, το καμποτάζ, τις αποσπάσεις των εργαζομένων (κατώτερος μισθός), τον έλεγχο των δρομολογίων και των εικονικών εταιρειών.

Το κείμενο που εγκρίθηκε είναι αυτό που είχε αποκαλύψει το περιοδικό ΤΡΟΧΟΙ & ΤΙR τον Μάιο του 2019 κατά την έναρξη των συζητήσεων της Επιτροπής Μεταφορών. Θα ακολουθήσει η ψήφισή του στο τέλος Ιουλίου από την Ολομέλεια της Ευρωβουλής και αργότερα, περί τον Σεπτέμβριο, αναμένεται η επικύρωσή του από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Καμποτάζ

Για το καμποτάζ (ενδομεταφορές) θα διατηρηθεί ως βάση το ισχύον μέτρο που προβλέπει μέγιστο αριθμό 3 μεταφορών σε διάστημα 7 ημερών στο έδαφος της άλλης χώρας, αλλά για την αποτροπή της συστηματικής εκτέλεσης καμποτάζ (π.χ. με βουλγάρικα αυτοκίνητα στην Ελλάδα) θεσπίζεται περίοδος αναμονής 4 ημερών. Στη διάρκεια των 4 αυτών ημερών, δεν θα μπορεί το ίδιο φορτηγό να εκτελέσει ενδομεταφορά (καμποτάζ) στο ίδιο κράτος που πραγματοποίησε τις 3 μεταφορές.

Το μέτρο αυτό κρίθηκε από πολλούς αναποτελεσματικό για τον απλό λόγο ότι μια μεταφορική (π.χ. βουλγάρικη) θα μπορεί μετά το 7ήμερο να συνεχίσει μεταφορές εντός της Ελλάδας με άλλο ή άλλα φορτηγά, οπότε πρακτικά θα μπορεί να έχει συνεχές μεταφορικό έργο στη χώρα μας εναλλάσσοντας φορτηγά. Το ίδιο θα μπορούσε να συμβαίνει στη Γερμανία με καμποτάζ από τα πολωνικά φορτηγά.

Ώρες οδήγησης/ ανάπαυσης

Αμετάβλητοι, με μια διαφοροποίηση που ευνοεί τους Έλληνες διεθνομεταφορείς, παραμένουν οι κανόνες για τον χρόνο οδήγησης και ανάπαυσης των οδηγών. Παρέχεται, ωστόσο, η δυνατότητα να μπορούν οι οδηγοί να επιστρέφουν στον τόπο διαμονής τους κάθε τρεις ή τέσσερις εβδομάδες. Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα ευελιξίας για ορισμένα κράτη (ισχύει για τη χώρα μας), ώστε οι οδηγοί να μπορούν να περνούν περισσότερο χρόνο στην έδρα της κατοικίας τους. Υπενθυμίζουμε, πως η Ο.Φ.Α.Ε. έχει επανειλημμένα θέσει το πρόβλημα των Ελλήνων διεθνομεταφορέων, οι οποίοι στη διάρκεια του ταξιδιού από Ιταλία προς Ελλάδα συμπληρώνουν το όριο της εβδομαδιαίας εργασίας και θα πρέπει να παραμείνουν για διανυκτέρευση είτε π.χ. στην Ανκόνα είτε βγαίνοντας στην Ηγουμενίτσα, ενώ απέχουν πλέον λίγα χιλιόμετρα για να ξεφορτώσουν και να πάνε σπίτια τους.

Αποσπάσεις – κατώτερος μισθός οδηγού

Όπως γνωρίζουν οι αναγνώστες του περιοδικού ΤΡΟΧΟΙ & ΤΙR, οι οδηγοί που δραστηριοποιούνται με απόσπαση σε άλλη χώρα δικαιούνται να λαμβάνουν τον κατώτερο μισθό που λαμβάνουν οι οδηγοί της άλλης χώρας, καθώς η Επιτροπή έχει υιοθετήσει την αρχή «ίση αμοιβή για την ίδια εργασία στον ίδιο τόπο». Δεν λαμβάνεται, όμως, υπόψη ο χρόνος της transit κυκλοφορίας των φορτηγών μέχρι να φτάσουν στη χώρα προορισμού και το αντίθετο. Ωστόσο, επειδή προκύπτει μεταφορικό έργο σε μια ενδιάμεση χώρα (π.χ. ελληνικό φορτηγό γυρίζει άδειο από Γερμανία, βρίσκει, όμως, φορτίο από Ιταλία για Ελλάδα) η Επιτροπή ενέκρινε μια μόνο επιπλέον δραστηριότητα είτε φόρτωση είτε εκφόρτωση – προς τις δύο κατευθύνσεις είτε δύο δραστηριότητες προς την ίδια κατεύθυνση (αλλά καμιά προς την άλλη κατεύθυνση).

Μπορεί, δηλαδή, ένα ελληνικό φορτηγό να ξεφορτώσει στο Ντίσελντορφ, να φορτώσει επιστρέφοντας από το Μόναχο και να φορτώσει πάλι από Ιταλία προς Ελλάδα ή να ξεφορτώσει τα εμπόρευμα από το Μόναχο στην Ιταλία και να συνεχίσει κενό προς Ελλάδα.

Σημαντικό στοιχείο αποτελεί το γεγονός ότι το παραπάνω μέτρο της απόσπασης θα εφαρμόζεται και στις ενδομεταφορές (καμποτάζ) από την πρώτη κιόλας μέρα της απόσπασης.

Για τον έλεγχο όλων των παραπάνω, η Επιτροπή θα υιοθετήσει μια ηλεκτρονική εφαρμογή μέσω της οποία θα δηλώνονται τα στοιχεία του οδηγού του φορτηγού και του προγραμματισμού της μεταφοράς (προορισμός, τυχόν άλλες δραστηριότητες κ.λπ.). Η χρήση του συγκεκριμένου εργαλείου, αφού δοκιμαστεί, θα καταστεί υποχρεωτικό για όλους τους διεθνομεταφορείς, ενώ άλλα εργαλεία, όπως οι νέας γενιάς ταχογράφοι, θα πιστοποιούν όχι μόνο τις ώρες εργασίας/ ανάπαυσης, αλλά και την είσοδο/ έξοδο από μια χώρα, τον χρόνο παραμονής σε αυτή κ.α.

Τέλος, η Επιτροπή έθεσε ακόμη έναν όρο με σκοπό να καταπολεμήσει το φαινόμενο των εικονικών εταιρειών, συνδέοντας τον τόπο-έδρα της επιχείρησης με μια μίνιμουμ παραμονή σε αυτή των οδηγών. Συγκεκριμένα, έθεσε ως όρο, ότι τα φορτηγά της μεταφορικής θα πρέπει να έρχονται στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μια φορά ανά οκτώ εβδομάδες.

Το μέτρο αυτό, πάντως, δεν κρίνεται ιδιαίτερα περιοριστικό για φορτηγά όμορων χωρών, αφού είναι εύκολο γι’ αυτά να βρίσκονται στην έδρα της εικονικής ή μη εταιρείας μια φορά στις 56 ημέρες που ορίζει η Επιτροπή.

Νέες παρατάσεις

Η απόδειξη της οικονομικής επιφάνειας: Για την απόδειξη της οικονομικής επιφάνειας των μεταφορικών επιχειρήσεων η Ε.Ε. έθεσε σε εφαρμογή τον κανονισμό (ΕΕ) 2020/698 (Επίσημη Εφημερίδα ΕΕ L 165 της 27.5.2020) με τον οποίο παρατείνονται ορισμένες προθεσμίες που θέτουν οι περιφερειακές υπηρεσίες μεταφορών στις μεταφορικές επιχειρήσεις σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κανονισμού (ΕΚ) 1071/2009 και αφορούν την απόδειξη της οικονομικής επιφάνειας μεταφορικής επιχείρησης. Στο πλαίσιο αυτού, παρατείνεται η μέγιστη προθεσμία που προβλέπεται για τους σκοπούς αυτούς από έξι σε δώδεκα μήνες, όσον αφορά αξιολογήσεις της οικονομικής επιφάνειας των επιχειρήσεων μεταφορών, που καλύπτουν το σύνολο ή μέρος της περιόδου μεταξύ 1ης Μαρτίου 2020 και 30ής Σεπτεμβρίου 2020.

Κοινοτικές άδειες: Επίσης, σύμφωνα με τον κανονισμό προβλέπεται ότι η ισχύς των κοινοτικών αδειών με ημερομηνία λήξης μεταξύ 1ης Μαρτίου 2020 και 31ης Αυγούστου 2020 παρατείνεται για έξι μήνες από την ημερομηνία λήξης τους. Αντίστοιχα, παρατείνεται η ισχύς των αντιγράφων κοινοτικής άδειας που έχουν χορηγηθεί. Ο ίδιος Κανονισμός 2020/698 δίνει τη δυνατότητα σε ένα κράτος μέλος να αποφασίσει ότι δεν θα χρησιμοποιήσει τα προσωρινά μέτρα της παράτασης ισχύος των κοινοτικών αδειών για τους οδηγούς και τις επιχειρήσεις του, αφού πρώτα ενημερώσει την Επιτροπή. Η Επιτροπή ενημερώνει σχετικά τα υπόλοιπα κράτη μέλη και δημοσιεύει ανακοίνωση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Έτσι, οι οδηγοί και οι επιχειρήσεις των κρατών μελών που αποφάσισαν να μην εφαρμόσουν διατάξεις του κανονισμού 2020/698 που αφορούν σε παράταση ισχύος κοινοτικών αδειών ελέγχονται καθ’ οδόν στην Ελλάδα με τις ισχύουσες διατάξεις του κανονισμού 1073/2009 χωρίς παρεκκλίσεις καθώς δεν θεωρείται ότι οι κοινοτικές τους άδειες έχουν παραταθεί για έξι μήνες.

Οι οδηγοί και επιχειρήσεις των κρατών μελών που κάνουν χρήση των ανωτέρω προσωρινών μέτρων, όπως η Ελλάδα, μπορούν να επικαλούνται αυτές τις παρεκκλίσεις όταν γίνεται οδικός έλεγχος στο έδαφος κράτους μέλους που δεν κάνει χρήση των αντίστοιχων παρεκκλίσεων για τις δικές του επιχειρήσεις. Λεπτομερή ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονισμού 2020/698 στα άλλα κράτη μέλη ΕΕ παρέχεται από την Ε. Επιτροπή στην ιστοσελίδα https://ec.europa.eu/transport/ coronavirus-response_en, ακολουθώντας τη διαδρομή: Transport measures+European Union+ Extensions to the validity of certain certificates, licenses & authorisations; Postponement of certain periodic checks & training.

Ειδικότερα, οι εξαιρέσεις που έχουν ζητηθεί από διάφορα κράτη μέλη για διατάξεις του κανονισμού και βρίσκονται σε ισχύ, μπορούν να αναζητηθούν στους παρακάτω συνδέσμους:

  • για Σουηδία, Κύπρο, Ελλάδα, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Αυστρία, Βουλγαρία, Μάλτα : https://europa.eu/!JB64Qt

  • για Γαλλία, Ολλανδία, Κροατία, Φινλανδία, Σλοβακία : https://europa.eu/!Wh48qM

  • για Πολωνία, Λιθουανία, Ουγγαρία, Εσθονία, Ισπανία, Ιρλανδία: https://europa.eu/!wK34vj

Στήριξη ζήτησε η Έλενα Κουντουρά

Άμεση, έγκαιρη και επαρκή υποστήριξη των μεταφορών με οικονομική ρευστότητα από το Σχέδιο Ανάκαμψης ζήτησε η Έλενα Κουντουρά, προκειμένου να αποφευχθούν οι χρεωκοπίες στις επιχειρήσεις του κλάδου στην ΕΕ και οι απολύσεις.

Η Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ- Προοδευτική Συμμαχία τοποθετήθηκε στη συζήτηση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με επίκεντρο το Σχέδιο Ανάκαμψης και την αναθεώρηση του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου, όπου συμμετείχε ο επικεφαλής της Διεύθυνσης για την Κινητικότητα και τις Μεταφορές (DGMOVE), Henrik Hololei.

Η κυρία Κουντουρά τόνισε ότι η εξασφάλιση ρευστότητας και επάρκειας κεφαλαίων για να μη χαθούν θέσεις εργασίας, είναι το πρώτο ζητούμενο στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας στις μεταφορές, που μαζί με τον τουρισμό αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας και είναι ισχυροί καταλύτες για την ανάπτυξη.

«Οι επιχειρήσεις σε όλο το φάσμα των μεταφορών πρέπει να παραμείνουν ανοικτές και την επόμενη ημέρα, και να διασφαλίσουμε ότι θα υπάρχουν πολλές επιλογές για ασφαλείς και οικονομικά προσιτές μετακινήσεις πολιτών και μεταφορές προϊόντων», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ταυτόχρονα, προτεραιότητα παραμένει η δίκαιη, χωρίς αποκλεισμούς, πράσινη και ψηφιακή μετάβαση. Το Σχέδιο Ανάκαμψης, όπως επισήμανε η ευρωβουλευτής, πρέπει να αποτελέσει ευκαιρία, ειδικά για τις χώρες του Νότου, να αναπτύξουν ανταγωνιστική πράσινη οικονομία και να παράγουν οι ίδιες καινοτόμα προϊόντα.

«Επιβάλλεται να εγκαταλείψουμε το αναπτυξιακό μοντέλο που επέτεινε τις οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις στην ΕΕ. Και παρότι για να συμβεί αυτό, απαιτείται η πολιτική δέσμευση σε εθνικό επίπεδο, είναι ωστόσο ευθύνη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που εγκρίνει τα εθνικά σχέδια και έργα να επιδιώξει τη στροφή όλων των κρατών-μελών στην ψηφιακή και πράσινη οικονομία», τόνισε η κα. Κουντουρά ολοκληρώνοντας την παρέμβασή της. Στην απάντησή του ο κ. Hololei αναγνώρισε την κρισιμότητα της κατάστασης και δήλωσε ότι καταβάλλεται κάθε προσπάθεια, ώστε να διασφαλιστεί η ρευστότητα για τον κλάδο μέσα στο δεύτερο εξάμηνο του 2020.