Υπεγράφη από τον Αναπλ. Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΟΣΕ Α.Ε. κ. Αθαν. Κοτταρά και τον Γεν. Διευθυντή της Σιδηροδρομικής Επιχείρησης GFR S.A. – Ελληνικό Υποκατάστημα κ. Καλογερόπουλο, η Σύμβαση πρόσβασης και χρήσης της εθνικής Σιδηροδρομικής Υποδομής.

Η συμφωνία αυτή έρχεται σε μία ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο λόγω της πανδημίας και σε εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Εφοδιαστική Αλυσίδα και τις εμπορευματικές Μεταφορές. Στόχος του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος είναι το άνοιγμα της αγοράς των σιδηροδρομικών και συνδυασμένων εμπορευματικών μεταφορών μέσω ενός υγιούς ανταγωνισμού με την ένταξη νέων χρηστών στη Σιδηροδρομική Υποδομή.

Η GFR (Group Feroviar Roman) ανήκει στον όμιλο Grampet, ο οποίος δραστηριοποιείται ήδη σε επτά χώρες και συγκεκριμένα στην Ολλανδία, Βέλγιο, Τσεχία, Βόρεια Μακεδονία, Μαυροβούνιο, Σλοβενία και Σλοβακία. «Η αύξηση των σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών θα αναδείξει την Ελλάδα σε δυναμικό και σύγχρονο διαμετακομιστικό κέντρο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και των Βαλκανίων με τον σιδηρόδρομο να συμμετέχει ενεργά στο μοχλό ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας», αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΟΣΕ.

Σύνδεση με ΒΙ.ΠΕ Κιλκίς

Η Βιομηχανική περιοχή Κιλκίς πρόκειται να συνδεθεί με το υπόλοιπο σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας, καθώς το ΔΣ του ΟΣΕ ενέκρινε τη διακήρυξη της μελέτης με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Η μελέτη προϋπολογισμού 600.000 ευρώ θα έχει ολοκληρωθεί το 1° εξάμηνο του 2021 και το αμέσως επόμενο διάστημα θα προκηρυχθεί και το έργο. Με την ολοκλήρωση του έργου της σύνδεσης της ΒΙ.ΠΕ Κιλκίς τα οφέλη θα είναι πολλαπλά, όπως:

  • Βελτίωση εξυπηρέτησης της ΒΙ.ΠΕ με εύκολη και γρήγορη μεταφορά των πρώτων υλών και εμπορευμάτων

  • Αύξηση του εμπορευματικού έργου, διασυνδέσεις με Λιμάνια και με την υπόλοιπη Ευρώπη

Ο προϋπολογισμός του έργου εκτιμάται στα 9.000.000 ευρώ.