Η υπηρεσία Mercedes-Benz Uptime και για επικαθήμενα

Τετ, 07/03/2018 - 16:02

Η ψηφιακή υπηρεσία «Mercedes-Benz Uptime» επεκτάθηκε για να περιλαμβάνει και τα επικαθήμενα. Στόχος της εταιρείας είναι να αυξηθεί μακροχρόνια η διαθεσιμότητα φορτηγών και τρέιλερ, κάτι που επιτυγχάνεται μέσω της μετάδοσης των δεδομένων του οχήματος, τα οποία αναλύονται συνεχώς μέσω του «Uptime», ώστε να προγραμματίζονται οι εργασίες συντήρησης με τον προβλεπόμενο τρόπο.

Για πρώτη φορά, απεικονίζονται τα προβλήματα στο σύστημα φρένων του τρέιλερ και μεταδίδονται στην έδρα του ιδιοκτήτη. Αρχικά, ελέγχεται η παροχή αέρα στην ανάρτηση και τα φρένα, η δύναμη του συστήματος πέδησης και η σύνδεση του επικαθήμενου. Αν υπάρξει διαρροή στο πνευματικό κύκλωμα των φρένων του τρέιλερ, αυτή ανιχνεύεται και αναφέρεται από το σύστημα.

Επιπλέον, η ψηφιακή υπηρεσία «Mercedes-Benz Uptime» λαμβάνει πληροφορίες για το τρέιλερ και μέσω της σύνδεσης του επικαθήμενου, των συνδέσεων του αέρα και του συστήματος επικοινωνίας «CAN-bus». Τα δεδομένα αποστέλλονται στην έδρα του ιδιοκτήτη του επικαθήμενου, μέσω του «Truck Data Centre» και του διακομιστή «Mercedes-Benz Service». Οι πελάτες της εταιρείας δεν χρειάζεται να αποκτήσουν νέο λογισμικό, καθώς αναβαθμίζεται αυτόματα αυτό που διαθέτουν ήδη, δίχως μάλιστα να υπάρχει κάποια χρέωση.

Χάρη στα παραπάνω, το φορτηγό είναι σε συνεχή επαφή με τον υπεύθυνο στόλου της εταιρείας, το κέντρο βοήθειας «Mercedes-Benz Customer Assistance Centre», αλλά και τον επισκευαστή της Mercedes-Benz που είναι υπεύθυνος για το κάθε όχημα. Τα δεδομένα αναλύονται μέσα σε δευτερόλεπτα και έτσι κρίσιμες δυσλειτουργίες στον τράκτορα και το τρέιλερ εντοπίζονται έγκαιρα, μειώνοντας τον κίνδυνο αιφνίδιας ακινητοποίησης ενός οχήματος.