Σε ισχύ τέθηκε από τον περασμένο μήνα μια ενδιαφέρουσα κοινοτική οδηγία σύμφωνα με την οποία πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ταξιδεύουν σε τρίτες χώρες, θα μπορούν να ζητήσουν προξενική βοήθεια ή προστασία από οποιαδήποτε προξενική αρχή κοινοτικής χώρας σε περίπτωση που η χώρα τους δεν διαθέτει εκεί πρεσβεία ή προξενική αρχή.

Όπως ανέφερε η Επίτροπος Δικαιοσύνης της Ε.Ε. Vera Jourova, «οι πολίτες των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ταξιδεύουν σε τρίτες χώρες, αν εκεί βρεθούν σε κίνδυνο ή άλλη κατάσταση ανάγκης (ασθένεια, κλοπή του διαβατηρίου τους, σύλληψη κ.α.) θα μπορούν να απευθυνθούν στο προξενείο μιας χώρας μέλους της Ε.Ε. σε περίπτωση που η δική τους χώρα δεν διαθέτει προξενική αρχή στην (τρίτη) χώρα που θα βρίσκονται.

Σημείωσε μάλιστα, πως με τα μέχρι τώρα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί από τις προξενικές αρχές, το 60% των περιπτώσεων που ένας πολίτης Ε.Ε. ζητάει βοήθεια από την πρεσβεία αφορά στην κλοπή των προσωπικών του εγγράφων (ταυτότητα, διαβατήριο).