Τροχοί & TIR

Οι δικαιούχοι πολυμερών αδειών ΕΔΥΜ

Τους δικαιούχους των πολυμερών αδειών ΕΔΥΜ ανακοίνωσε το υπ. Μεταφορών, αλλά, καθώς δεν εξαντλήθηκαν οι 60 άδειες που δικαιούται η χώρα μας, θα γίνονται δεκτές νέες αιτήσεις. Επίσης, αιτήσεις για δε
Δευτέρα 07/01/2019 - 01:00
Κοινοποίηση στα Social Media

Τους δικαιούχους των πολυμερών αδειών ΕΔΥΜ ανακοίνωσε το υπ. Μεταφορών, αλλά, καθώς δεν εξαντλήθηκαν οι 60 άδειες που δικαιούται η χώρα μας, θα γίνονται δεκτές νέες αιτήσεις. Επίσης, αιτήσεις για δεύτερο βιβλίο ΕΔΥΜ θα υποβάλλονται μετά την 01-03-2019 και θα ικανοποιούνται με βάση τον αριθμό πρωτοκόλλου, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες άδειες και οι ενδιαφερόμενοι διαθέτουν τουλάχιστον δύο φορτηγά κατηγορίας Euro IV και άνω, και έκαναν χρήση τουλάχιστον 10 φύλλων από το πρώτο βιβλίο της ΕΔΥΜ 2019.

Μετά την εξέταση των αιτήσεων σύμφωνα με την πρόσκληση της 1-11-2015 πραγματοποιήθηκε μοριοδότηση και οι δικαιούχοι είναι οι παρακάτω. (Μετά το ονοματεπώνυμο είναι ο αριθμός των μορίων):

Όροι χορήγησης αδειών ΕΔΥΜ

Οι μεταφορείς – δικαιούχοι αδειών ΕΔΥΜ έτους 2019 υποχρεούνται:

1. Να παραλάβουν την άδεια ΕΔΥΜ που τους χορηγείται με το συνοδευτικό της βιβλίο δρομολογίων μέσα στο οριζόμενο διάστημα, διαφορετικά η άδεια θεωρείται αδιάθετη.

2. Να ανανεώσουν την άδεια άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων τους, σε περίπτωση που δεν είναι σε ισχύ κατά την παραλαβή της άδειας ΕΔΥΜ του έτους 2019.

3. Να τηρούν πιστά κατά τη χρησιμοποίηση των αδειών, τις διατάξεις της από 166-1973 απόφασης της Ευρωπαϊκής Διάσκεψης των Υπουργών Μεταφορών ΕΔΥΜ, όπως κυρώθηκε με τον Ν.Δ. 80/1974 (ΦΕΚ 286/Α/1974)

4. Να συμπληρώνουν σύμφωνα με τις γραπτές οδηγίες που τους χορηγούνται, τα φύλλα δρομολογίων του βιβλίου που συνοδεύει την άδεια και να αποστέλλουν με αίτηση στην Υπηρεσία μας τα χρησιμοποιημένα μέσα στον μήνα φύλλα, το πρώτο δεκαπενθήμερο του επόμενου μήνα (δηλ τα δρομολόγια του μήνα Φεβρουαρίου μέχρι 15 Μαρτίου κοκ) για τη διενέργεια του σχετικού ελέγχου και την αποστολή στατιστικών στοιχείων στην ΕΔΥΜ.

Τα φύλλα πρέπει απαραίτητα να φέρουν τα στοιχεία της εταιρείας ή του μεμονωμένου μεταφορέα, τον αριθμό του αυτοκινήτου που πραγματοποίησε το συγκεκριμένο ταξίδι και σφραγίδα του Τελωνείου Εξόδου με την υπογραφή του αρμοδίου υπαλλήλου.

5. Να μην λαμβάνουν από το Τελωνείο Εξόδου τις συνήθεις άδειες που προβλέπονται από τις διμερείς συμφωνίες με τις χώρες της ΕΔΥΜ, όταν εκτελούν το συγκεκριμένο ταξίδι με αυτοκίνητο, που είναι εφοδιασμένο με άδεια ΕΔΥΜ.

6. Οι άδειες που χορηγούνται σε εταιρείες, πρέπει με ευθύνη του διαχειριστή της, να χρησιμοποιούνται από όλα τα αυτοκίνητα της εταιρείας που έχουν υποστεί το νόμιμο τεχνικό έλεγχο (ΚΤΕΟ) και σε συνάρτηση με την κατηγορία εκπομπής καυσαερίων (EURO IV, V κ.τ.λ.) της άδειας ΕΔΥΜ που έχουν λάβει.

7. Επισημαίνεται ότι ο βαθμός χρησιμοποίησης των βιβλίων ΕΔΥΜ 2019 θα ληφθεί ιδιαιτέρως υπόψη για τη χορήγηση των αδειών ΕΔΥΜ έτους 2020.

*Οι ανωτέρω αιτούντες άδεια ΕΔΥΜ 2019 δήλωσαν στην αίτησή τους ότι δραστηριοποιούνται στην Αυστρία ή τη Ρωσία, προσκόμισαν φύλλα δρομολογίων από το βιβλίο ΕΔΥΜ 2018 και θα λάβουν άδεια χωρίς εδαφικό περιορισμό.

**Οι ανωτέρω αιτούντες άδεια ΕΔΥΜ 2019 δήλωσαν στην αίτησή τους ότι δραστηριοποιούνται στην Αυστρία ή τη Ρωσία και προσκόμισαν: α) φύλλα δρομολογίων από το βιβλίο ΕΔΥΜ 2018, β) CMR 2018 μεταφοράς εμπορευμάτων στη Ρωσία και θα λάβουν άδεια χωρίς εδαφικό περιορισμό.

***Οι ανωτέρω αιτούντες άδεια ΕΔΥΜ 2019 δεν δήλωσαν στην αίτησή τους ότι δραστηριοποιούνται στην Αυστρία ή τη Ρωσία και θα λάβουν άδεια με εδαφικό περιορισμό.

****Οι ανωτέρω αιτούντες άδεια ΕΔΥΜ 2019 δήλωσαν στην αίτησή τους ότι δραστηριποιούνται στην Αυστρία ή τη Ρωσία, αλλά δεν προσκόμισαν: α) είτε φύλλα δρομολογίων από το βιβλίο ΕΔΥΜ 2018, β) είτε CMR 2018 μεταφοράς εμπορευμάτων στη Ρωσία ή την Αυστρία και θα λάβουν άδεια με εδαφικό περιορισμό.

Οι άδειες με αύξοντα αριθμό από 1 έως και 16 δεν έχουν κανένα εδαφικό περιορισμό ως προς τη χρήση τους.

Οι άδειες με αύξοντα αριθμό από 17 έως και 58 δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν για διενέργεια μεταφορών ή για διέλευση στην Αυστρία και τη Ρωσία, ενώ ισχύουν για την Ιταλία.

Οι άδειες με αύξοντα αριθμό από 59 έως και 60 δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν για διενέργεια μεταφορών ή για διέλευση στην Αυστρία, την Ιταλία και τη Ρωσία.

PreviousNext