Ένα νέο κύμα τεχνολογίας αναμένεται να αναδιαμορφώσει τον κλάδο των logistics τα επόμενα χρόνια. Με την ανάπτυξη των ψηφιακών εγγράφων φορτωτικής (όπως το e-CMR), η εφοδιαστική αλυσίδα θα λειτουργεί χωρίς τη χρήση χαρτιού, διευκολύνοντας με αυτό τον τρόπο τα συστήματα μεταφορών. Με το e-CMR, οι μεταφορείς θα μπορούν να εισάγουν και να αποθηκεύουν ηλεκτρονικά τις πληροφορίες διακίνησης και να ανταλλάσσουν δεδομένα σε πραγματικό χρόνο με τη χρήση κινητού τηλεφώνου ή tablet.

Η έγκαιρη καταγραφή δεδομένων σημαίνει πως τα πρακτορεία θα λαμβάνουν άμεσα τις πληροφορίες για τα μεταφερόμενα εμπορεύματα και κατά συνέπεια, κάθε απαιτούμενη ενέργεια, θα λαμβάνεται ταχύτερα και με χαμηλότερο κόστος.

Η χρήση του e-CMR θα μειώσει επίσης τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του διεθνούς εμπορίου, με τη χρήση λιγότερου χαρτιού και ελαχιστοποιώντας τις απαιτήσεις αρχειοθέτησης. Περιορίζει επίσης την πιθανότητα ανθρώπινου σφάλματος και μπορεί να υιοθετήσει πολυγλωσσικές πλατφόρμες για απρόσκοπτη διεθνή εφαρμογή.

Υποστηρίζοντας την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών μεταφοράς, συμπεριλαμβανομένου του e-CMR, θα επιτευχθεί η αποτελεσματικότερη διενέργεια μεταφοράς και εμπορίου μέσω της υιοθέτησης τυποποιημένων διαδικασιών.

Τι σημαίνει αυτό για τους αποστολείς, τους μεταφορείς και τους παραλήπτες;

Οφέλη για τους αποστολείς

 • Ένα πρότυπο, κοινός τρόπος εργασίας
 • Διαχείριση και έλεγχος των διαδικασιών εφοδιασμού
 • Πρακτική χρήση χωρίς χαρτί
 • Δυνατότητα αποτελεσματικότερης διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας
 • Αναγνώριση των χρόνων παραλαβής και παράδοσης
 • Πιο αυστηρός προγραμματισμός, ταχύτερη τιμολόγηση
 • Άμεση, πελατοκεντρική λήψη ενεργειών, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης

Οφέλη για τους μεταφορείς

 • Ένα πρότυπο, κοινός τρόπος εργασίας
 • Βέλτιστες υπηρεσίες – πιο ικανοποιημένοι πελάτες
 • Αποφυγή χρονοβόρων διαδικασιών χειρόγραφης συμπλήρωσης των φορτωτικών
 • Λιγότερα τηλεφωνικά αιτήματα
 • Ασφαλής και ορθή μέθοδος υπογραφής

Οφέλη για τους παραλήπτες

 • Ένα πρότυπο, κοινός τρόπος εργασίας
 • Λιγότερα τηλεφωνικά αιτήματα σχετικά με τις αποστολές
 • Νομική βεβαιότητα μέσω του ηλεκτρονικού αποδεικτικού παράδοσης (POD)
 • Γρήγορη αναφορά για ζημιές, ελαττώματα και καθυστερήσεις
 • Αποφυγή διαδικασιών σάρωσης και χειροκίνητης αρχειοθέτησης των εγγράφων φορτωτικής
 • Βέλτιστος προγραμματισμός λόγω της αναγνώρισης των χρόνων παράδοσης

Οφέλη για τις Αρχές

Υποστήριξη ενός πιο ευέλικτου και αποτελεσματικού μέσου ελέγχου και εφαρμογής των κανονισμών

Πλατφόρμες e-CMR

Τι είναι μια εφαρμογή ή πλατφόρμα e-CMR;

Υπάρχουν πολλά παραδείγματα διαθέσιμων πλατφορμών για ψηφιακά έγγραφα φορτωτικής. Αυτές οι πλατφόρμες δίνουν στους αποστολείς, στους μεταφορείς και στους παραλήπτες καλύτερο έλεγχο της διαδικασίας εφοδιασμού.

Κάθε συναλλασσόμενος μπορεί να χρησιμοποιήσει μια επιλεγμένη πλατφόρμα και μπορεί να χρησιμοποιήσει το λογισμικό της εταιρείας του για την ανταλλαγή δεδομένων. Έχει επίσης την δυνατότητα να βάλει ψηφιακές υπογραφές για την απόδειξη παράδοσης ή διανομής και να παρακολουθήσει την κατάσταση των αποστολών του.

Πώς λειτουργούν;

Οι πλατφόρμες e-CMR δίνουν τη δυνατότητα στους αποστολείς, στους μεταφορείς και στους παραλήπτες να εργαστούν με μια μοναδική, ενιαία και ασφαλή τυποποιημένη διεπαφή. Η υποβολή, η ανταλλαγή και η παρακολούθηση γίνονται εξ ολοκλήρου χωρίς τη χρήση χαρτιού. Όσοι εμπλέκονται επωφελούνται από την καλύτερη επικοινωνία, τις λιγότερες διοικητικές διαδικασίες και την άμεση παροχή υπηρεσιών με χαμηλότερο κόστος.

Συγκεκριμένα παραδείγματα

 • Μια μεγάλη γερμανική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο των Logistics, η BLG Automotive Logistics, χρησιμοποιεί δύο εκατομμύρια έντυπα για το ένα εκατομμύριο οχήματα που διακινεί ετησίως. Σε πανευρωπαϊκό επίπεδο αυτό σημαίνει ότι 16,5 εκατομμύρια οχήματα διακινούνται και 33 εκατομμύρια φύλλα χαρτιού καταναλώνονται, αντιπροσωπεύοντας 135 τόνους ξυλείας κάθε έτος. Αυτός ο πόρος θα μπορούσε να διασωθεί με τη χρήση των ψηφιακών εγγράφων φόρτωσης.
 • Στην Ολλανδία, έρευνες έχουν δείξει πως υπάρχει εξοικονόμηση σε διοικητικά κόστη της τάξης των 4,50€ για κάθε έντυπο φορτωτικής το οποίο αντικαθίσταται από ψηφιακό CMR.
 • Σύμφωνα με την οργάνωση Μεταφορών & Logistics της Ολλανδίας (Transport en Logistiek Nederland /TLN), 40 εκατομμύρια έντυπων CMR χρησιμοποιούνται κάθε χρόνο στην Ολλανδία για διασυνοριακές μεταφορές. Ως εκ τούτου, με το e-CMR η μείωση του διοικητικού κόστους και μόνο θα μπορούσε να αγγίξει τα 180 εκατομμύρια ευρώ ετησίως.