Ένα νέο κύμα τεχνολογίας αναμένεται να αναδιαμορφώσει τον κλάδο των logistics τα επόμενα χρόνια. Με την ανάπτυξη των ψηφιακών εγγράφων φορτωτικής (όπως το e-CMR), η εφοδιαστική αλυσίδα θα λειτουργεί χωρίς τη χρήση χαρτιού, διευκολύνοντας με αυτό τον τρόπο τα συστήματα μεταφορών.

Με το e-CMR, οι μεταφορείς θα μπορούν να εισάγουν και να αποθηκεύουν ηλεκτρονικά τις πληροφορίες διακίνησης και να ανταλλάσσουν δεδομένα σε πραγματικό χρόνο με τη χρήση κινητού τηλεφώνου ή tablet. Η έγκαιρη καταγραφή δεδομένων σημαίνει πως τα πρακτορεία θα λαμβάνουν άμεσα τις πληροφορίες για τα μεταφερόμενα εμπορεύματα και κατά συνέπεια, κάθε απαιτούμενη ενέργεια, θα λαμβάνεται ταχύτερα και με χαμηλότερο κόστος.

Η χρήση του e-CMR θα μειώσει επίσης τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του διεθνούς εμπορίου, με τη χρήση λιγότερου χαρτιού και ελαχιστοποιώντας τις απαιτήσεις αρχειοθέτησης. Περιορίζει επίσης την πιθανότητα ανθρώπινου σφάλματος και μπορεί να υιοθετήσει πολυγλωσσικές πλατφόρμες για απρόσκοπτη διεθνή εφαρμογή. Υποστηρίζοντας την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών μεταφοράς, συμπεριλαμβανομένου του e-CMR, θα επιτευχθεί η αποτελεσματικότερη διενέργεια μεταφοράς και εμπορίου μέσω της υιοθέτησης τυποποιημένων διαδικασιών.

Τι σημαίνει αυτό για τους αποστολείς, τους μεταφορείς και τους παραλήπτες;

Οφέλη για τους αποστολείς

 • Ένα πρότυπο, κοινός τρόπος εργασίας

 • Διαχείριση και έλεγχος των διαδικασιών εφοδιασμού

 • Πρακτική χρήση χωρίς χαρτί

 • Δυνατότητα αποτελεσματικότερης διαχείρισης της εφοδιαστικης αλυσίδας

 • Αναγνώριση των χρόνων παραλαβής και παράδοσης

 • Πιο αυστηρός προγραμματισμός, ταχύτερη τιμολόγηση

 • Άμεση, πελατοκεντρική λήψη ενεργειών, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης

Οφέλη για τους μεταφορείς

 • Ένα πρότυπο, κοινός τρόπος εργασίας

 • Βέλτιστες υπηρεσίες – πιο ικανοποιημένοι πελάτες

 • Αποφυγή χρονοβόρων διαδικασιών χειρόγραφης συμπλήρωσης των φορτωτικών

 • Λιγότερα τηλεφωνικά αιτήματα

 • Ασφαλής και ορθή μέθοδος υπογραφής

Διαβάστε περισσότερα στο τεύχος Ιουνίου (374) του ΤΡΟΧΟΙ & TIR που κυκλοφορεί στα περίπτερα Ελλάδας και Κύπρου.