Τροχοί & TIR

Συναλλαγές, έγγραφα και πινακίδες οχημάτων με «Βόρεια Μακεδονία»

Όλα τα έγγραφα που θα εκδίδει η γειτονική χώρα, όπως άδειες οδήγησης, πιστοποιητικά κ.λπ. θα πρέπει να φέρουν το νέο όνομα και τα αρχικά που αφορούν τη χώρα. Επίσης, σε όλα τα τελωνειακά παραστατικά
Παρασκευή 16/08/2019 - 08:00
Κοινοποίηση στα Social Media

Όλα τα έγγραφα που θα εκδίδει η γειτονική χώρα, όπως άδειες οδήγησης, πιστοποιητικά κ.λπ. θα πρέπει να φέρουν το νέο όνομα και τα αρχικά που αφορούν τη χώρα.

Επίσης, σε όλα τα τελωνειακά παραστατικά που υποβάλλονται στα αρμόδια τελωνεία είτε κατά την είσοδο στη χώρα είτε στα τελωνεία τελικού προορισμού, θα συμπληρώνεται ο κωδικός «ΜΚ: Βόρεια Μακεδονία». Το ίδιο ισχύει και για όλα τα υποστηρικτικά της διασάφησης εισαγωγής έγγραφα (φορτωτικά έγγραφα, τιμολόγια, πιστοποιητικά/άδειες/εγκρίσεις κ.λπ.) που φέρουν το προβλεπόμενο από τη συμφωνία όνομα.

Τα παραπάνω περιλαμβάνονται σε οδηγίες που απέστειλε στα τελωνεία όλης της χώρας ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γ. Πιτσιλής. Στις οδηγίες γίνεται αναφορά και στις πινακίδες των οχημάτων για τις οποίες διευκρινίζεται ότι οι κωδικοί για τις πινακίδες των οχημάτων της Βόρειας Μακεδονίας θα είναι ΝΜ ή ΝΜΚ. Για τις ήδη υφιστάμενες πινακίδες με τους παλαιούς κωδικούς υπάρχει υποχρέωση αλλαγής εντός πενταετίας το αργότερο. Ως μεταβατική λύση, οι αρχές της Βόρειας Μακεδονίας έχουν αναλάβει τη δέσμευση ότι θα εξασφαλίσουν αυτοκόλλητα με την ένδειξη ΝΜΚ για τις πινακίδες κυκλοφορίας των οχημάτων.

PreviousNext