Μειωμένη κατανάλωση καυσίμου έως και κατά 20%, εκτιμάται πως θα έχει ένας υβριδικός τράκτορας, ο οποίος χρησιμοποιεί την ηλεκτρική ενέργεια που παράγουν τα ηλιακά πάνελ που βρίσκονται εγκαταστημένα στο τρέιλερ που έχει κοτσαρισμένο.

Αυτή την περίοδο στη Σουηδία, σε ένα ερευνητικό πρόγραμμα συμμετέχουν -μεταξύ άλλων- η Scania, η εταιρεία τεχνολογίας Midsummer, προμηθευτής φωτοβολταϊκών πάνελ, και η εταιρεία Eksjö Maskin & Truck που κατασκεύασε το τρέιλερ των δοκιμών, τις οποίες πραγματοποιεί σε πραγματικές συνθήκες η μεταφορική εταιρεία Ernst Express.

Το μήκους 18 μέτρων τρέιλερ είναι επενδυμένο τόσο στις πλευρικές επιφάνειες όσο και στην οροφή του, με ηλιακά πάνελ που καταλαμβάνουν συνολικό εμβαδόν 140 τ.μ. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, τα εν λόγω φωτοβολταϊκά θα παράγουν ετησίως με βάση τις κλιματολογικές συνθήκες που ισχύουν στη Σουηδία, περί τις 14.000 kWh ηλεκτρικής ενέργειας.

Στόχος του εγχειρήματος, το οποίο συγχρηματοδοτείται από τον σουηδικό οργανισμό καινοτομίας, Vinnova, είναι να υπολογιστεί στην πράξη το πόσο μπορεί να επεκταθεί η αυτονομία ενός υβριδικού φορτηγού, το οποίο για την κίνησή του χρησιμοποιεί πετρέλαιο και ηλεκτρική ενέργεια. Εύλογα, το ζητούμενο είναι η εξοικονόμηση καυσίμου και η συνεπακόλουθη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Παράλληλα, γίνονται μετρήσεις για το αν και κατά πόσο το τρέιλερ μπορεί να τροφοδοτήσει με ηλεκτρισμό το δίκτυο, όταν οι μπαταρίες του φορτηγού είναι πλήρως φορτισμένες ή όταν αυτό δεν χρησιμοποιείται και παραμένει στον ήλιο, στο ντεπό της μεταφορικής. Βάσει θεωρητικών υπολογισμών του Πανεπιστημίου της Ουψάλα -που συμμετέχει επίσης στο πρόγραμμα- εκτιμάται μια εξοικονόμηση καυσίμων της τάξης του 5-10% στη Σουηδία και του 10-20% στην ηλιόλουστη Μάλαγα της Ισπανίας. Οι δοκιμές θα συνεχιστούν και καθ’ όλη τη διάρκεια του 2021.