ΕΛΒΟ

Ειδικό κράνος πιλότου παρέχει σε πραγματικό χρόνο δεδομένα πτήσης, πληροφορίες θέσης κ.α.
Αρθρωτό τρόλει της Αθήνας. Μέρος του αμαξώματος κατασκευάστηκε και συναρμολογήθηκε στην ΕΛΒΟ
Οι τελευταίες πληροφορίες του Τ.Τ. αναφέρουν ότι οι ενδιαφερόμενοι είναι πλέον τουλάχιστον πέντε και ότι απομακρύνεται το ενδεχόμενο του άκαρπου διαγωνισμού.