Μετά τις διευκρινίσεις της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών, σχετικά με τον αριθμό των ρυμουλκουμένων που μπορεί να έλκει ένα ΦΔΧ οι μεμονωμένοι αυτοκινητιστές διατηρούν τα δύο ρυμουλκούμενα ενώ οι μεταφορικές εταιρείες κάθε μορφής επιτρέπεται να θέτουν σε κυκλοφορία μέχρι τρία ρυμουλκούμενα ή ημιρυμουλκούμενα οχήματα για κάθε ρυμουλκό δημοσίας χρήσης που κατέχουν.

Ωστόσο, σημαντική είναι η ταξινόμηση ανά κατηγορία μεταφορικής επιχείρησης καθώς διευκρινίζεται τι ισχύει ΙΜΕ ΕΠΕ, ατομικές επιχειρήσεις αλλά και επιχειρήσεις μεταφοράς υγρών τροφίμων. Ο αναλυτικός πίνακας δημοσιεύεται στο ΤΡΟΧΟΙ & TIR Σεπτεμβρίου που κυκλοφορεί.