Κάθε τρεις ώρες, ο ιδιοκτήτης κάθε καινούργιου οχήματος θα γνωρίζει ακριβώς τη θέση του, χάρη στον «ευφυή ταχογράφο», η τοποθέτηση του οποίου είναι υποχρεωτική από 15 Ιουνίου 2019 σε κάθε καινούργιο όχημα πάνω από 3,5 τόνους, διαφορετικά θα απαγορεύεται η κυκλοφορία του (δεν θα παίρνει έγκριση τύπου).

Η νέας γενιάς ψηφιακοί ταχογράφοι ενσωματώνουν νέα τεχνικά δεδομένα με κυριότερα τη συνδεσιμότητά τους με το παγκόσμιο δορυφορικό σύστημα πλοήγησης GNSS, τη δυνατότητα, επίσης, επικοινωνίας και έγκαιρου τηλεντοπισμού, ενώ προαιρετική θα είναι η διεπαφή με τα σύγχρονα συστήματα μεταφορών.

Οι ευφυείς ταχογράφοι θα είναι σε θέση να ορίζουν τη θέση του οχήματος, η οποία πρέπει να καταγράφεται κάθε τρεις ώρες συσσωρευμένου χρόνου οδήγησης, ώστε οι πληροφορίες σχετικά με τη θέση του οχήματος να αποθηκεύονται ανά 3 ώρες, με μέτρηση που δεν είναι δυνατόν να ρυθμιστεί εκ νέου, και να αποφεύγεται η σύγχυση με τον όρο «χρόνος συνεχούς οδήγησης», ο οποίος συνιστά μέτρηση με διαφορετική λειτουργία. Η βασική συσκευή ταχογράφου επί του αυτοκινήτου (εποχούμενη μονάδα) επιτρέπεται να απαρτίζεται από μία ή περισσότερες μονάδες κατανεμημένες εντός του οχήματος. Οι μηχανισμοί του GNSS και των Εξειδικευμένων Επικοινωνιών Μικρής Εμβέλειας (DSRC) θα μπορούν, επομένως, να τοποθετούνται μέσα ή έξω από το κύριο σώμα της εποχούμενης μονάδας. Όταν τοποθετούνται έξω από το κύριο σώμα της εποχούμενης μονάδας, θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα χορήγησης έγκρισης τύπου για αμφότερους τους μηχανισμούς και για το κύριο σώμα της εποχούμενης μονάδας ως δομικά στοιχεία, ώστε η διαδικασία έγκρισης τύπου του ευφυούς ταχογράφου να προσαρμοσθεί στις ανάγκες και στις απαιτήσεις της αγοράς.