αυτόνομα φορτηγά

Αυτόνομα VOLVO
Στις δοκιμές των αυτόνομων φορτηγών εισέρχεται και η IVECO.