συγκριτική δοκιμή

Το βασίλειο των ηλεκτρονικών
Συγκριτικό Test Drive για το Διεθνές Βραβείο Pick-Up
Το T&T έχει επιλεχθεί ως ο μόνιμος εκπρόσωπος των 27 κορυφαίων δημοσιογραφικών οργανισμών από αντίστοιχες ευρωπαϊκές χώρες.