Τεχνικά Θέματα | Page 3 | ΤΡΟΧΟΙ & TIR

Τεχνικά Θέματα

Διαβάστε στο τεύχος Νοεμβρίου που κυκλοφορεί τη σημασία του καλού συστήματος μετάδοσης, την επιλογή του κατάλληλου εξοπλισμού καθώς και τις εναλλακτικές λύσεις.

Τεχνικό Θέμα: Δυναμολήπτες (PTO ή σασμανάκια)

Απαραίτητο μηχανικό εξάρτημα για όλα τα οχήματα που δουλεύουν στον κατασκευαστικό τομέα είναι ο δυναμολήπτης, ένα δεύτερο μικρό σύστημα μετάδοσης της ισχύος από το κύριο σύστημα μετάδοσης που είναι...

Φορτηγά που δουλεύουν σε λατομεία ή σε περιοχές με πολλή σκόνη, πρέπει να αλλάζουν πιο συχνά λάδια και φίλτρα λαδιού, γιατί λόγω συνθηκών ο κινητήρας καταπονείται περισσότερο δουλεύοντας σε υψηλές στροφές και αφετέρου γιατί, λόγω περιβάλλοντος, διεισδύουν σκόνες ή άλλες αιωρούμενες ουσίες οι οποίες μαζί με τον εισερχόμενο ατμοσφαιρικό αέρα φτάνουν στο θάλαμο καύσης προκαλώντας αλλοίωση του λαδιού.

Κατανάλωση και Απώλεια Λαδιών

Αναφερθήκαμε στο προηγούμενο τεύχος στην τεχνολογία των λιπαντικών, στα χαρακτηριστικά τους και στις απαιτήσεις που έχουν από τα λιπαντικά οι σύγχρονοι κινητήρες.


Οι τεχνολογίες των κινητήρων μεγάλου κυβισμού συνεχίζουν να εξελίσσονται ραγδαία, παρόλο που προπορεύονται τεχνολογικά αυτών των επιβατικών οχημάτων. Μαζί με αυτές, εξελίσσονται ταυτόχρονα και οι τεχνολογίες των λιπαντικών, στην προσπάθεια των κατασκευαστών να μειώσουν την κατανάλωση καυσίμου και κατ’ επέκταση την παραγωγή ρύπων.

Τεχνικό Θέμα: Τεχνολογία Λιπαντικών Κινητήρων μεγάλου κυβισμού

Οι τεχνολογίες των κινητήρων μεγάλου κυβισμού συνεχίζουν να εξελίσσονται ραγδαία, παρόλο που προπορεύονται τεχνολογικά αυτών των επιβατικών οχημάτων.


Κρίσιμος παράγοντας για την οδική ασφάλεια των βαρέων οχημάτων θεωρείται η σωστή πίεση των ελαστικών με επιπτώσεις μάλιστα στο κόστος λειτουργίας των φορτηγών ή των λεωφορείων. Τα τελευταία χρόνια, οι κατασκευαστές προσφέρουν τα καινούργια μοντέλα με εξελιγμένα συστήματα ελέγχου της πίεσης και πλήρωσης με αέρα των ελαστικών, ενώ για τα παλαιότερα οχήματα, ο έλεγχος αυτός επαφίεται στον οδηγό ή στον υπεύθυνο συντήρησης του στόλου.

Τεχνικό Θέμα: Έλεγχος Πίεσης Ελαστικών

Κρίσιμος παράγοντας για την οδική ασφάλεια των βαρέων οχημάτων θεωρείται η σωστή πίεση των ελαστικών με επιπτώσεις μάλιστα στο κόστος λειτουργίας των φορτηγών ή των λεωφορείων.


Σκοπός του συστήματος ψύξης είναι να προσδίδει ή να αφαιρεί θερμότητα από τον κινητήρα όταν αυτό απαιτείται προκειμένου να επιτυγχάνεται η αποδοτική λειτουργία του οχήματος.

Τεχνικό Θέμα: Κύκλωμα ψύξης φορτηγών (Α' Μέρος)

Η ψύξη του κινητήρα αποτελεί ένα από τα κυριότερα συστήματα του οχήματος καθώς, χωρίς την απαραίτητη απαγωγή θερμότητας είναι αδύνατη η ορθή λειτουργία του.

Το ηλεκτρικό FUSO εξασφαλίζει ηλεκτρική ενέργεια μέσω κυψελών (fuel-cells) και ηλεκτροπαραγωγών ζευγών.

Τεχνικό Θέμα: Ηλεκτροκίνηση Οχημάτων

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στον τομέα της ηλεκτροκίνησης των οχημάτων με τους κατασκευαστές να επιδίδονται σε ένα δύσκολο αγώνα για την εξασφάλιση της πρωτοπορίας στη νέα πολλά υποσχόμενη αγορά.

Στο τεύχος Μαρτίου που κυκλοφορεί αναφερόμαστε στο «βήμα» που πρέπει να έχει κάθε όχημα, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τους βασικούς παράγοντες που καθορίζουν αν ένα φορτηγό πρέπει να έχει γρήγορο, μεσαίο ή αργό «βήμα». Η επιλογή της σωστής γραμμής κίνησης σε ένα όχημα σχετίζεται άμεσα με τη λειτουργία και τις ανάγκες του μεταφορικού έργου που συνήθως αυτό εκτελεί.

Μετάδοση ισχύος φορτηγών και Επιλογή του «Βήματος»

Στο τεύχος Μαρτίου που κυκλοφορεί αναφερόμαστε στο «βήμα» που πρέπει να έχει κάθε όχημα, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τους βασικούς παράγοντες που καθορίζουν αν ένα φορτηγό πρέπει να έχει γρήγορο, μεσαίο ή...