Τροχοί & TIR

Έλεγχοι νομιμότητας μεταφοράς προϊόντων

Με εντολή του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, Θεόδωρου Καρυπίδη, δημιουργείται Συντονιστικό Κέντρο Εποπτείας της Αγοράς και Αντιμετώπισης του Παραεμπορίου (ΣΥ.Κ.Ε.Α.Α.Π.). Έχει ως σκοπό το συντονι
Κυριακή 07/04/2019 - 09:00
Κοινοποίηση στα Social Media
Επιτόπιος έλεγχος μπορεί να πραγματοποιηθεί και σε οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο, με τη συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας, που κινείται εντός της ορίων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
Επιτόπιος έλεγχος μπορεί να πραγματοποιηθεί και σε οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο, με τη συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας, που κινείται εντός της ορίων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Με εντολή του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, Θεόδωρου Καρυπίδη, δημιουργείται Συντονιστικό Κέντρο Εποπτείας της Αγοράς και Αντιμετώπισης του Παραεμπορίου (ΣΥ.Κ.Ε.Α.Α.Π.).

Έχει ως σκοπό το συντονισμό και τη συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές για την αντιμετώπιση φαινομένων παράνομου εμπορίου, όπως διακίνηση στην αγορά κάθε είδους εμπορευμάτων, προϊόντων και υπηρεσιών, τα οποία:

  1. Κυκλοφορούν κατά παράβαση των διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών
  2. Στερούνται των νόμιμων παραστατικών ή σημάνσεων
  3. Διατίθενται χωρίς την απαιτούμενη άδεια, συνιστούν απομίμηση προϊόντων
  4. Διακινούνται κατά παράβαση διατάξεων σχετικών με την προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας ή διατάξεων της Κοινοτικής Τελωνειακής νομοθεσίας και του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα.

Σύμφωνα με την απόφαση τα κλιμάκια ελέγχων έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε όλους τους χώρους στους οποίους πρόκειται να διενεργηθεί έλεγχος και μπορούν να διεξάγουν επιτόπιο έλεγχο. Επιπλέον, επιτόπιος έλεγχος μπορεί να πραγματοποιηθεί και σε οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο, με τη συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας, που κινείται εντός της ορίων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Κατά την διάρκεια του ελέγχου οι Ελεγκτές ζητούν τα απαραίτητα στοιχεία και τις πληροφορίες από τους ελεγχόμενους για τη διαπίστωση της παράβασης και οι ελεγχόμενοι υποχρεούνται να τα παρέχουν. Σημειώνεται, ότι και οι λοιπές Περιφέρειες της χώρας θα προχωρήσουν (αν δεν το έχουν κάνει ήδη) στη σύσταση ανάλογων Κλιμακίων Ελέγχου.

PreviousNext