Επανέρχεται το παλιό σύστημα εξέτασης υποψηφίων οδηγών, όπως είχε ήδη γράψει το περιοδικό ΤΡΟΧΟΙ & TIR (διάβασε Τ&Τ Αυγούστου, σελ. 28).

Το παραπάνω είχε αποκαλύψει σε συνέντευξή του υφυπουργός Μεταφορών, Γ. Κεφαλογιάννης, κάνοντας λόγο για μία μεταβατική περίοδο τουλάχιστον έξι μηνών. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Μεταφορών συζητήθηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο την 28η Αυγούστου και κατατίθεται στη Βουλή.

Επιπλέον, με το νομοσχέδιο της νέας κυβέρνησης, συστήνεται επιτροπή, η οποία το αργότερο εντός εννέα μηνών θα συντάξει νέο σύστημα σύμφωνα με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακόμα, καταργείται η υποχρεωτική επανεξέταση των οδηγών με ηλικία άνω των 74 ετών για να υπάρχει εναρμόνιση με ό,τι ισχύει σε σχεδόν όλα τα κράτη της Ε.Ε. Την ίδια στιγμή, συγκροτούνται εκ νέου οι Δευτεροβάθμιες Ιατρικές Επιτροπές, που κατήργησε η προηγούμενη κυβέρνηση, προκειμένου να γίνεται ιατρικός έλεγχος των ηλικιωμένων.

Επιπροσθέτως, καταργείται η καθολική απαγόρευση κίνησης των ελαφρών και βαρέων τετράτροχων μοτοσικλετών (γουρούνες) που είναι εξοπλισμένες με κινητήρα έως 125 κ.εκ. σε ασφαλτοστρωμένες οδούς και χώρους όπου εφαρμόζεται ο ΚΟΚ, δεδομένου ότι έχουν εγκριθεί και κυκλοφορούν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ. Κάθε δήμος ή περιφέρεια, στην περιοχή αρμοδιότητάς τους, έχουν τη δυνατότητα να θέτουν περιορισμούς στην κυκλοφορία των οχημάτων αυτών. Τέλος, όπως συζητήθηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο, θεσπίζονται έλεγχοι για την καταπολέμηση των φαινομένων διαφθοράς στο σύστημα εξέτασης υποψηφίων οδηγών. Συγκεκριμένα, σε συνεργασία με την Ενιαία Αρχή Διαφάνειας, διαμορφώνεται ένα νέο πλαίσιο για την καταπολέμηση της διαφθοράς στον τομέα αυτό.