βελτιωμένα φορτηγά

Σημαντικές αλλαγές έχουν γίνει και στον V8 κινητήρα, αυξάνοντας σημαντικά την ιπποδύναμή του.
Η εκδήλωση είχε φιλανθρωπικό χαρακτήρα.
Από νωρίς άρχισαν να συγκεντρώνονται οι πρώτοι τράκτορες και τα τριαξονικά στο χώρο της έκθεσης, μερικοί εκ των οποίων μπήκαν στον κλειστό χώρο και οι υπόλοιποι στον προαύλιο.
Κίτρινη δύναμη! Το Scania του Καρτάλη παρέχει υπηρεσίες οδικής βοήθειας φορτηγών και λεωφορείων.
Τα τρία τρακτόρια με φόντο τη Θεσσαλονίκη.
Ο δράκος της Παραμυθιάς.
Τενόρια, προβόλια και φωτεινή επιγραφή στο επάνω μέρος του τράκτορα.
V8 power!
Super Scania Zvuras Transporte. Το τελευταίο απόκτημα της μεταφορικής το οποίο εκτελεί δρομολόγια σε όλη την Ευρώπη, τα Βαλκάνια, την Ουκρανία και τη Ρωσία.