Η Bosh συνεργάζεται με την αμερικάνικη start-up, Veniam, προκειμένου να λύσει το πρόβλημα επικοινωνίας όλων των οχημάτων με τα πάντα (V2X), δηλαδή με τα υπόλοιπα οχήματα, με υποδομές, ακόμη και με ανθρώπους που απλά έχουν στην τσέπη τους ένα «έξυπνο» κινητό.

Πρόκειται για μια τεχνολογία για την οποία σήμερα δεν υπάρχει μια κοινή παγκόσμια πλατφόρμα. Για παράδειγμα στην Κίνα χρησιμοποιείται η τεχνολογία Cellular-V2X (C-V2X), η οποία στηρίζεται στις κινητές επικοινωνίες, ενώ η Ευρώπη και οι Η.Π.Α. σχεδιάζουν να εισαγάγουν επιπρόσθετα πρότυπα μετάδοσης με βάση το Wi-Fi (DSRC και ITS-G5), παράλληλα με το C-V2X.

Από την άλλη, το παγκόσμιο σύστημα της Bosch συνδυάζει μονάδες συνδεσιμότητας και τηλεματικές μονάδες, οι οποίες χωριστά διαθέτουν μόνο μία τεχνολογία μετάδοσης, για να δημιουργήσει μια κεντρική μονάδα ελέγχου για την επικοινωνία δεδομένων V2X. Στη συνέχεια, τα οχήματα μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα διαθέσιμα δίκτυα Wi-Fi σε πόλεις, ενώ σε άλλα μέρη μπορούν να επικοινωνούν χρησιμοποιώντας, για παράδειγμα, κυψελοειδή δίκτυα. Το λογισμικό της Veniam αναλαμβάνει το πολύπλοκο έργο διαχείρισης αυτών των ποικίλων επιλογών επικοινωνίας, αναζητώντας συνεχώς την καλύτερη τεχνολογία μετάδοσης που ταιριάζει στις συγκεκριμένες απαιτήσεις. Στη συνέχεια, το λογισμικό μεταβαίνει αυτόματα μεταξύ των διαθέσιμων εναλλακτικών λύσεων, εξασφαλίζοντας τη συνεχή και απρόσκοπτη συνδεσιμότητα των οχημάτων.

Επιπλέον, το λογισμικό της Veniam παρακολουθεί το κόστος και την καθυστέρηση μετάδοσης δεδομένων κάθε εναλλακτικής επιλογής σύνδεσης, καθώς δεν είναι η κάθε τεχνολογία κατάλληλη σε κάθε περίπτωση. Για παράδειγμα, όταν πρόκειται να προειδοποιήσει έναν οδηγό σε ένα άλλο όχημα για άμεσο κίνδυνο, μετράει κάθε χιλιοστό του δευτερολέπτου. Αυτού του είδους οι κρίσιμες πληροφορίες πρέπει να γνωστοποιούνται σε πραγματικό χρόνο, ακόμα κι αν αυτό σημαίνει ότι το κόστος μετάδοσης δεδομένων που προκύπτει είναι μεγαλύτερο. Αντιθέτως, οι ενημερώσεις λογισμικού από το cloud ή μια ενημέρωση χάρτη του GPS, μπορούν να τεθούν σε αναμονή μέχρις ότου γίνει διαθέσιμο ένα χαμηλού κόστους σταθερό δίκτυο Wi-Fi.

Αξίζει να αναφερθεί, πως μέχρι το 2025 αναμένεται να υπάρχουν πάνω από 470 εκ. συνδεδεμένα οχήματα στους δρόμους της Ευρώπης, των Η.Π.Α. και της Κίνας. Αρχικά, τα περισσότερα οχήματα θα συνδεθούν απευθείας στο cloud, αλλά χάρη στην επικοινωνία V2X, αυξανόμενος αριθμός οχημάτων στο μέλλον θα μπορεί επίσης να επικοινωνεί άμεσα μεταξύ τους, καθώς και με σήματα κυκλοφορίας, εργοτάξια οδοποιίας, διαβάσεις πεζών, κτίρια κ.λ.π. Θα μπορούν, έτσι, να αλληλοενημερώνονται για πιθανούς κινδύνους, την κυκλοφοριακή συμφόρηση, τα ατυχήματα κ.α.