Νομοθεσία | Page 59 | ΤΡΟΧΟΙ & TIR

Νομοθεσία

Συγκεκριμένα, στην εφαρμογή αυτή θα καταγράφονται πριν από τη διενέργεια οποιασδήποτε μεταφοράς τα στοιχεία της επιχείρησης, του πελάτη, του οχήματος, του οδηγού, του είδους και της ποσότητας του φορτίου, καθώς και του τόπου φόρτωσης και παράδοσης του φορτίου. Τα ίδια στοιχεία καταγράφονται και κατά την είσοδο στη χώρα οποιασδήποτε διενεργούμενης οδικής εμπορευματικής μεταφοράς.

Υποχρεωτική καταγραφή στοιχείων οποιασδήποτε εμπορευματικής μεταφοράς

Με διάταξη που περιλαμβάνεται στο άρθρο 49 του νομοσχεδίου «ρυθμίσεις οδικών μεταφορών» δημιουργείται στο υπ. Μεταφορών ειδική δικτυακή εφαρμογή για την ηλεκτρονική καταγραφή των στοιχείων των...

Ο κ. Αν. Δομουκτσίδης, Τεχνικός διευθυντής του Ι.ΚΤΕΟ Γιαννιτσών «Eco Control» (φωτό) μας έστειλε προς δημοσίευση την ενημέρωση που αφορά στην τροποποίηση του περιοδικού τεχνικού ελέγχου για την προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης στα οχήματα με χρήση καυσίμου L.P.G.

Τεχνικός Έλεγχος Οχημάτων με εγκατάσταση LPG

Ο κ. Αν. Δομουκτσίδης, Τεχνικός διευθυντής του Ι.ΚΤΕΟ Γιαννιτσών «Eco Control» μας έστειλε προς δημοσίευση την παρακάτω ενημέρωση:

Υπενθυμίζεται, ότι με βάση την ισχύουσα σήμερα νομοθεσία στα υπεραστικά λεωφορεία, η θέση συνοδού, ως μέλους του πληρώματος (συνοδού ή εισπράκτορα) είναι υποχρεωτική. Περισσότερα στο περιοδικό ΤΡΟΧΟΙ & TIR της 1ης Απριλίου.

Καταργείται η θέση συνοδηγού

Η δυνατότητα χρήσης της θέσης συνοδηγού από επιβάτη στα υπεραστικά λεωφορεία καταργείται. Αυτό μεταξύ άλλων προβλέπεται στο νομοσχέδιο του υπ. Μεταφορών το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή. Το αιτιολογικό...

στην περίπτωση των οδηγών λεωφορείων ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης, που διενεργούν σχολικές μεταφορές και εκδρομές, το όριο της ηλικίας τους ορίζεται στα πενήντα πέντε (55) έτη. Το όριο αυτό παρατείνεται μέχρι το εξηκοστό (60) έτος, αν προηγούνται οι ιατρικές εξετάσεις που προβλέπονται για την ανανέωση της άδειας οδήγησης και η δοκιμασία προσόντων και συμπεριφορά

Αναπροσαρμογή ορίων ηλικίας στις μεταφορές μαθητών

Αναπροσαρμόζονται με το καινούργιο νομοσχέδιο του υπ. Μεταφορών τα όρια ηλικίας των οδηγών λεωφορείων μεταφοράς μαθητών.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο του υπ. Μεταφορών τα αστικά λεωφορεία δημόσιας χρήσης, όταν τίθενται για πρώτη φορά σε κυκλοφορία, είτε καινούργια είτε μεταχειρισμένα, πρέπει να είναι ηλικίας μέχρι δεκαοκτώ (18) ετών. Το όριο που μέχρι τώρα ίσχυε ήταν τα 15 χρόνια.

Ακόμα πιο παλιά μεταχειρισμένα αστικά

Ακόμη παλαιότερα θα μπορούν να τίθενται σε κυκλοφορία μεταχειρισμένα αστικά λεωφορεία δημόσιας χρήσης. Σύμφωνα με το νομοσχέδιο του υπ.

Με αφορμή ερωτήματα σχετικά με τον τρόπο απόδειξης της κατάλληλης οικονομικής επιφάνειας, στο τεύχος Μαρτίου που κυκλοφορεί δημοσιεύουμε όλες τις νέες διευκρινήσεις που έδωσε το υπ. Μεταφορών επί του θέματος.

Η Απόδειξη της Οικονομική Επιφάνειας

Διευκρινήσεις επί ορισμένων περιπτώσεων

Χωρίς την καταβολή φόρου θα μεταβιβάζονται μαζί με την άδειά τους τα ΦΔΧ κάθε κατηγορίας που κυκλοφόρησαν πριν την έναρξη εφαρμογής του ν. 3887/10, δηλαδή πριν τις 30/09/2010.

Μεταβιβάσεις χωρίς φόρο

Χωρίς την καταβολή φόρου θα μεταβιβάζονται μαζί με την άδειά τους τα ΦΔΧ κάθε κατηγορίας που κυκλοφόρησαν πριν την έναρξη εφαρμογής του ν. 3887/10, δηλαδή πριν τις 30/09/2010.

Επίσης, προβλέπεται ότι το κάπνισμα απαγορεύεται στους σταθμούς μεταφορικών μέσων, στα παντός είδους μεταφορικά μέσα κ.α.΄

Πρόστιμο σε καπνιστές οδηγούς

Απαγορεύεται το κάπνισμα στα πάσης φύσεως αυτοκίνητα, ιδιωτικής και δημοσίας χρήσης, όταν επιβαίνουν ανήλικοι κάτω των 12 ετών και επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ποσού 1.500 ευρώ στον επιβαίνοντα...