Κανονισμοί, Φορτία και Όρια

Σε αυτή την ενότητα μπορείτε να βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για τα επαγγελματικά αυτοκίνητα, σχετικά με:

Νόμιμη είναι η κυκλοφορία φορτηγών Ι.Χ. χωρίς την κανονική άδεια και τις κανονικές πινακίδες κυκλοφορίας αλλά με «άδεια κλειστού χώρου». Επιτρέπεται, δηλαδή, η κυκλοφορία τους εντός λατομείων, μεταλλείων, εργοταξίων κ.λ.π.
Η λανθασμένη επιλογή ελαφρού φορτηγού σημαίνει περισσότερα δρομολόγια και περισσότερο χρόνο φορτοεκφόρτωσης, κίνδυνο φθοράς των συσκευασιών ή των προϊόντων, κόστος και ταλαιπωρία για τον οδηγό ή τον φορτωτή.
Δείτε αναλυτικά το κόστος που θα έχετε αν η Τροχαία «σηκώσει» το όχημά σας.
Για την επέκταση ισχύουσας άδειας οδήγησης και απόκτηση Π.Ε.Ι. αρχικής επιμόρφωσης μεταφοράς εμπορευμάτων ή επιβατών ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στη Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών του τόπου κατοικίας του, ένα πλήθος δικαιολογητικών.
Δεκάδες δικαιολογητικά απαιτούνται για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας καντίνας.
Η μεγαλύτερη και πιο μετρήσιμη οικονομία στην κατανάλωση γίνεται από το Γραφείο, πριν ακόμη ξεκινήσει δρομολόγιο το φορτηγό.
Τα στοιχεία της άδειας κυκλοφορίας σας καταχωρούνται σε τράπεζα πληροφοριών, στην οποία έχουν πρόσβαση οι ελεγκτικές αρχές των αυτοκινήτων σε όλες τις χώρες της Ε.Ε.