ΔΑΝΙΑ - DK

Δεν υπάρχουν περιορισμοί στην κυκλοφορία των φορτηγών κατά τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες.

Ωστόσο, υπάρχουν περιορισμοί στην κυκλοφορία φορτηγών με μέγιστο ωφέλιμο βάρος άνω των 18 τόνων στο κέντρο της Κοπεγχάγης και συγκεκριμένα στην περιοχή που οριοθετείται από τους δρόμους:

Nørre- and Vester Voldgade, Stormgade, Holmens Kanal and Gothersgade. Επιτρέπεται από τους δρόμους: Chr.IX’s Gade - Kr. Bernikowsgade – Bremerholm.

Ακόμα, οχήματα με ωφέλιμο άνω των 3,5 τόνων απαγορεύεται να διασχίζουν την περιοχή του Amagertorv και τους γύρω πεζόδρομους.

Για αίτηση εξαίρεσης από τους περιορισμούς μπορείτε να απευθυνθείτε στο:

Københavns Politi - Trafikafdelingen

(Copenhagen Police - Traffic Department)

Anker Heegaardsgade 1,1

DK - 1572 Copenhagen V

Tel: (+45) 33 14 14 48

Επίσης, απαγορεύεται η μεταφορά επικίνδυνων φορτίων στο τούνελ στο κομμάτι της γέφυρας Oresund από τις 6:00 έως τις 23:00.

Θερινοί περιορισμοί:

Οι θερινοί περιορισμοί αφορούν όλα τα βαριά οχήματα ειδικών μεταφορών από τις 15 Ιουνίου έως τις 31 Αυγούστου εάν η θερμοκρασία ξεπερνά τους 25°C και εφαρμόζονται μεταξύ 12:00 και 18:00.

ΑΡΓIEΣ 2022:

1 Ιανουαρίου

14 Απριλίου

15 Απριλίου

17 Απριλίου

18 Απριλίου

26 Μαϊου

5 Ιουλίου

6 Ιουλίου

24 Δεκεμβρίου

25 Δεκεμβρίου

26 Δεκεμβρίου