ΡΟΥΜΑΝΙΑ - RO

 

Στη Ρουμανία υφίστανται περιορισμοί στην κυκλοφορία των φορτηγών κατά τα Σαββατοκύριακα και τις αργίεςΟι περιορισμοί αφορούν:

- οχήματα που υπερβαίνουν το μέγιστο επιτρεπτό βάρος και διαστάσειςΟι περιορισμοί εφαρμόζονται:

Σε ολόκληρο το εθνικό οδικό δίκτυο της ΡουμανίαςΟι περιορισμοί ισχύουν:

Τα Σάββατα, τις Κυριακές και τις Αργίες από τις 06:00 έως τις 22:00

Οι περιορισμοί αφορούν:

οχήματα με μέγιστο ωφέλιμο βάρος άνω των 7,5 τόνωνΟι περιορισμοί εφαρμόζονται:

DN1 (E60) μεταξύ του Βουκουρεστίου (DN1, χλμ 7+418, σύνδεση Ion Ionescu de la Brad Str - Aerogarii Bvd) και Barcanesti (σύνδεση DN1, χλμ 53+650 - DN1A, χλμ 70+550)

DN1 μεταξύ Ploiesti (σύνδεση DN1, χλμ 67+248 - DN1B) και Brasov (DN1, χλμ 159+600, όριο πόλεων)Οι περιορισμοί ισχύουν:

Από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή από τις 06:00 έως τις 22:00

Εξαιρούνται:

μεταφορά ζώντων ζώων, κατεψυγμένων ή ευαλλοίωτων προϊόντων

διεθνείς μεταφορές με την προϋπόθεση η φόρτωση/εκφόρτωση ή ο εκτελωνισμός να πραγματοποιείται στους παραπάνω δρόμους και οι οδηγοί να διαθέτουν την αντίστοιχη άδεια (CMR/TIR/T)

-Εμπορεύματα με τα ακόλουθα UN νούμερα: 1202, 1203, 1223 ή 1965

-τα οχήματα μεταφορικών εταιρειών οι οποίες έχουν λάβει έγκριση από τις Romanian Road Authority, the Romanian National Company of Mo έωςrways and National Roads (CNADNR) and the General

Inspec έωςrate of Police. Τα ξένα καταχωρημένα οχήματα μπορούν να λάβουν την έγκριση από τις αντιπροσωπείες CNADNR που βρίσκονται στις διασταυρώσεις συνόρων. Η συνοριακή αστυνομία θα επικυρώσει την έγκριση αφού ελέγξει τη συμμόρφωση της λειτουργίας μεταφορών με τις διατάξεις της συμφωνίας ADR και με την εθνική νομοθεσία. Η αντιπροσωπεία CNADNR θα καθορίσει τη διαδρομή και θα επικυρώσει την έγκριση. Η έγκριση είναι εις τριπλούν: ένα αντίγραφο για τον οδηγό, ένα για τη συνοριακή αστυνομία και ένα για την αντιπροσωπεία CNADNR. Η ρουμανική οδική αρχή και η οδική αστυνομία είναι αρμόδια για τους ελέγχους στην οδική μεταφορά των επικίνδυνων εμπορευμάτων.Σημείωση:

για τα οχήματα που ταξιδεύουν στο πλαίσιο της έγκρισης ο μεταφορέας πρέπει να παρέχει ένα όχημα συνοδειών που εξοπλίζεται με τα κίτρινα φώτα προειδοποίησης που πρέπει να είναι αναμμένα κατά τη διάρκεια του συνόλου της μεταφοράς. Οι παραβάσεις θα επιβαρύνονται με ένα πρόστιμο μεταξύ RON 200 και RON 800Οι περιορισμοί αφορούν:

-οχήματα με μέγιστο ωφέλιμο βάρος άνω των 7,5 τόνωνΟι περιορισμοί εφαρμόζονται:

DN1 (E60) μεταξύ Βουκουρεστίου (DN1, km 7+418, κόμβος Ion Ionescu de la Brad Str - Aerogarii Bvd) και Barcanesti (κόμβος DN1, km 53+650 - DN1A, km 70+550);

DN1 μεταξύ Ploiesti (κόμβος DN1, km 67+248 - DN1B) και Brasov (DN1, km 159+600, όρια πόλης)Οι περιορισμοί ισχύουν:

-καθημερινά 06:00 με 22:00

Εξαιρούνται:

μεταφορά ζώντων ζώων, κατεψυγμένων ή ευαλλοίωτων προϊόντων

διεθνείς μεταφορές με την προϋπόθεση η φόρτωση/εκφόρτωση ή ο εκτελωνισμός να πραγματοποιείται στους παραπάνω δρόμους και οι οδηγοί να διαθέτουν την αντίστοιχη άδεια (CMR/TIR/T)Οι περιορισμοί αφορούν:

οχήματα με μέγιστο ωφέλιμο βάρος άνω των 7,5 τόνωνΟι περιορισμοί εφαρμόζονται:

Σε συγκεκριμένα τμήματα των εθνικών οδών ΕΟι περιορισμοί ισχύουν:

-τις Παρασκευές, τα Σάββατα, τις Κυριακές και τις Αργίες σε συγκεκριμένες ώρες της ημέρας (06:00 - 22:00)

Εξαιρούνται:

Τα οχήματα εκτάκτου ανάγκης

Τα οχήματα ταχυδρομείου

Η μεταφορά ζώντων ζώων

Η μεταφορά ευαλλοίωτων προϊόντων

Αγαθά υπό ελεγχόμενη θερμοκρασία υπό τον όρο ότι τα αγαθά καλύπτουν τουλάχιστον το μισό από το χώρο φόρτωσης του οχήματος

Επίσημες Αργίες 2019

 

 • 1 Ιανουαρίου
 • 2 Ιανουαρίου
 • 24 Ιανουαρίου
 • 26 Απριλίου
 • 28 Απριλίου
 • 29 Απριλίου
 • 1 Μαΐου
 • 1 Ιουνίου
 • 16 Ιουνίου
 • 17 Ιουνίου
 • 15 Αυγούστου
 • 30 Νοεμβρίου
 • 1 Δεκεμβρίου
 • 25 Δεκεμβρίου
 • 26 Δεκεμβρίου

Τοπικοί περιορισμοί στο Βουκουρέστι

Οι περιορισμοί αφορούν:

-οχήματα με μέγιστο ωφέλιμο βάρος άνω των 5 τόνωνΟι περιορισμοί εφαρμόζονται:

Στην περιοχή Α του Βουκουρεστίου που οριοθετείται από τους ακόλουθους δρόμους:

Dacia Bvd - Traian St - Nerva Traian St - Octavian Goga Bvd - Marasesti Corridor - Marasesti Bvd - Mitropolit Nifon St - Lebertatii Bvd - Calea 13 Septembrie - Pandurilor St - Grozavesti St - Orhideelor St - Dinicu Golescu Bvd - Gara de Nord Square - Calea Grivitei - Nicolae Titulescu St - Banu Manta Bvd - Ion Mihalache Bvd - Maresal Averescu Bvd - Constantin Prezan Bvd - Avia έωςrilor Bvd - Mircea Eliade Bvd - P.I. Ceaikovski Bvd - Barbu Vacarescu St - Tunari St - Dacia BvdΟι περιορισμοί αφορούν:

-οχήματα με μέγιστο ωφέλιμο μικτό βάρος άνω των 7,5 τόνωνΟι περιορισμοί εφαρμόζονται:

Στην περιοχή Β του Βουκουρεστίου που οριοθετείται από τους ακόλουθους δρόμους:

Aerogarii Bvd - Cpt Alex Serbanescu St - Barbu Vacarescu St - Fabrica de Glucoza St - Petricani main road - Doamna Ghica St - Colentina main road - Fundeni main road - Morarilor St - Basarabia Bvd - 1 Decembrie 1918 Bvd - Th. Palady Bvd - Camil Ressu Bvd - Fizicienilor St - Energeticienilor Bvd - Calea Vitan - Vitan Barzesti main road - Ion Iriceanu St - Turnu Magurele St - Luica St - Giugiului main road - Alexandru Anghel St - Prelungirea Ferentari St - Calea Ferentarilor - M. Sebastian St - Calea 13 Septembrie - Ghencea Bvd - Brasov St - Virtutii main road - Calea Crangasi - Grant crossing - Calea Grivitei - Bucurestii Noi Bvd - Jiului St - Poligrafiei Bvd - Jiului crossing - Baiculesti St - Straulesti main road - Ion Ionescu de la Brad BvdΟι περιορισμοί ισχύουν:

Από 1 Ιουλίου μέχρι 31 Αυγούστου καθημερινά από τις 07:00 έως τις 20:00

Από 1 Σεπτεμβρίου μέχρι 30 Ιουνίου καθημερινά από τις 08:00 έως τις 19:00Σημείωση:

οι περιορισμοί αναφέρονται σε ειδικές ενδείξεις

στα οχήματα με μέγιστο μικτό βάρος άνω των 5 τόνων που δεν έχουν ως τελικό προορισμό την πόλη του Βουκουρεστίου, απαγορεύεται η διέλευση transit στο ΒουκουρέστιΟι ειδικές εξουσιοδοτήσεις κυκλοφορίας που ισχύουν για την περιοχή Α ισχύουν και για τη Β

- Η πρόσβαση στη ζώνη Β γίνεται: από τον αυτοκινητόδρομο Βουκουρέστι - Pitesti, μέσω Iuliu Maniu Bvd, Valea Cascadelor St, Valea Oltului St, Prelungirea Ghencea St και από DN6 μέσω Alexandriei, AntiaerianaΕξουσιοδοτήσεις

Οι Εξουσιοδοτήσεις εκδίδονται από το Δημαρχείο του δήμου του Βουκουρεστίου μέσω της Διοίκησης Μεταφορών, Δρόμων και Ασφάλειας κυκλοφορίας. Οι καθημερινές άδειες είναι επίσης διαθέσιμες από τους σταθμούς καυσίμων Petrom που τοποθετούνται στις κύριες διαδρομές πρόσβασης στο Βουκουρέστι.

Οι τιμές έχουν ως εξής:

α) Για πρόσβαση στη ζώνη «Α» :

  Μέγιστο Ωφέλιμο Βάρος               RON / μήνα       RON / ημέρα

μέχρι 5τόνους                                Δωρεάν            Δωρεάν

>5.0 τόνους έως 7.5τόνους             2,000                  231

>7.5 τόνους έως 12.5τόνους           4,000                  452

>12.5 τόνους έως 16.0τόνους          8,000                  903

>16.0 τόνους έως 22.0τόνους         12,000               1,355

>22.0 τόνους έως 40.0τόν              16,000               1,806

>40.0 τόνους                               20,000               2,247

β) Για πρόσβαση στη ζώνη «Β» :

Μέγιστο Ωφέλιμο Βάρος       RON/μήνα      RON/ημέρα

μέχρι 5τόνους                        Δωρεάν          Δωρεάν

>5.0τόνους έως 7.5τόνους        500                  63

>7.5τόνους έως 12.5τόνους      1000                116

>12.5τόνους έως 16.0τόνους     1500               179

>16.0τόνους έως 22.0τόνους     2000               231

>22.0τόνους έως 40.0τόνους     2500               284

>40.0τόνους                           3000               347