ΤΣΕΧΙΑ - CZ

ΤΣΕΧΙΑ - CZ

Στην Τσεχική Δημοκρατία υφίστανται περιορισμοί στην κυκλοφορία των φορτηγών σε μόνιμη ή προσωρινή βάση.

Οι μόνιμοι περιορισμοί αφορούν:
Φορτηγά και αρθρωτά ή συρόμενα οχήματα ,με μέγιστο ωφέλιμο βάρος άνω των 7,5 τόνων,
εφαρμόζονται στους αυτοκινητόδρομους στους δρόμους ταχείας κυκλοφορίας και
ισχύουν τις Κυριακές και τις αργίες από τις 13:00 έως τις 22:00

Οι προσωρινοί (θερινοί) περιορισμοί αφορούν:
Φορτηγά και αρθρωτά ή συρόμενα οχήματα ,με μέγιστο ωφέλιμο βάρος άνω των 7,5 τόνων,

εφαρμόζονται στους αυτοκινητόδρομους, στους δρόμους ταχείας κυκλοφορίας και στο πρωτεύον οδικό δίκτυο και ισχύουν από 1 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου και συγκεκριμένα:
τις Παρασκευές από τις 17:00 έως τις 21:00
τα Σάββατα από τις 07:00 έως τις 13:00 και
τις Κυριακές και τις αργίες από τις 13:00 έως τις 22:00

Επιπλέον ισχύουν ειδικές απαγορεύσεις και αφορούν:
- οχήματα ειδικών μεταφορών των οποίων το συνολικό πλάτος ξεπερνά τα 0,60 μέτρα
- εφαρμόζονται στους δρόμους ταχείας κυκλοφορίας και ισχύουν από 15 Απριλίου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου και συγκεκριμένα:
Τις Παρασκευές και τις παραμονές των αργιών από τις 15:00 μέχρι τις 21:00
Τα Σάββατα και την πρώτη μέρα των πολυήμερων αργιών από τις 07:00 μέχρι τις 11:00
Τις Κυριακές και την τελευταία μέρα των πολυήμερων αργιών από τις 15:00 μέχρι τις 21:00

Εξαιρούνται:

• Τα οχήματα που εκτελούν δρομολόγια συνδυασμένης μεταφοράς από τον φορτωτή/αποστολέα μέχρι τον πλησιέστερο τόπο εκφόρτωσης και αντίστροφα
• Τα οχήματα που εκτελούν τις απαραίτητες εποχικές, αγροτικές εργασίες
• Τα οχήματα που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή, διατήρηση ή επιδιόρθωση των δρόμων
• Τα οχήματα που μεταφέρουν ευαλλοίωτα προϊόντα σύμφωνα με το Σύμφωνο Μεταφοράς Ευπαθών Προϊόντων (ATP) με την προϋπόθεση τα συγκεκριμένα αγαθά να καλύπτουν τουλάχιστον το μισό της χωρητικότητας του οχήματος
• Τα οχήματα που μεταφέρουν ζώντα ζώα
• Τα οχήματα που μεταφέρουν καύσιμα στα πρατήρια
• Τα οχήματα ταχυδρομείου
• Τα άδεια φορτηγά που εκτελούν σχετικές με τα παραπάνω μεταφορές
• Τα οχήματα εκτάκτου ανάγκης
• Τα οχήματα που μεταφέρουν χημικά ευαίσθητα σε αλλαγή θερμοκρασίας ή στην κρυστάλλωση
• Τα οχήματα εκπαίδευσης
• Τα οχήματα που χρησιμοποιούνται για φορτοεκφορτώσεις αεροσκαφών, πλοίων και τρένων σε απόσταση έως 100 μέτρων

Επίσημες Αργίες 2022:

 • 1 Ιανουαρίου
 • 15 Απριλίου
 • 18 Απριλίου
 • 1 Μαΐου
 • 8 Μαΐου
 • 5 Ιουλίου
 • 6 Ιουλίου
 • 28 Σεπτεμβρίου
 • 28 Οκτωβρίου
 • 17 Νοεμβρίου
 • 24 Δεκεμβρίου
 • 25 Δεκεμβρίου
 • 26 Δεκεμβρίου