ΤΣΕΧΙΑ - CZ

ΤΣΕΧΙΑ - CZΣτην Τσεχική Δημοκρατία υφίστανται περιορισμοί στην κυκλοφορία των φορτηγών σε μόνιμη ή προσωρινή βάση.Οι μόνιμοι περιορισμοί αφορούν:

Φορτηγά και αρθρωτά ή συρόμενα οχήματα ,με μέγιστο ωφέλιμο βάρος άνω των 7,5 τόνων,

εφαρμόζονται στους αυτοκινητόδρομους στους δρόμους ταχείας κυκλοφορίας και

ισχύουν τις Κυριακές και τις αργίες από τις 13:00 έως τις 22:00Οι προσωρινοί (θερινοί) περιορισμοί αφορούν:

Φορτηγά και αρθρωτά ή συρόμενα οχήματα ,με μέγιστο ωφέλιμο βάρος άνω των 7,5 τόνων,εφαρμόζονται στους αυτοκινητόδρομους, στους δρόμους ταχείας κυκλοφορίας και στο πρωτεύον οδικό δίκτυο και ισχύουν από 1 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου και συγκεκριμένα:

τις Παρασκευές από τις 17:00 έως τις 21:00

τα Σάββατα από τις 07:00 έως τις 13:00 και

τις Κυριακές και τις αργίες από τις 13:00 έως τις 22:00Επιπλέον ισχύουν ειδικές απαγορεύσεις και αφορούν:

- οχήματα ειδικών μεταφορών των οποίων το συνολικό πλάτος ξεπερνά τα 0,60 μέτρα

- εφαρμόζονται στους δρόμους ταχείας κυκλοφορίας και ισχύουν από 15 Απριλίου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου και συγκεκριμένα:

Τις Παρασκευές και τις παραμονές των αργιών από τις 15:00 μέχρι τις 21:00

Τα Σάββατα και την πρώτη μέρα των πολυήμερων αργιών από τις 07:00 μέχρι τις 11:00

Τις Κυριακές και την τελευταία μέρα των πολυήμερων αργιών από τις 15:00 μέχρι τις 21:00

Εξαιρούνται:

• Τα οχήματα που εκτελούν δρομολόγια συνδυασμένης μεταφοράς από τον φορτωτή/αποστολέα μέχρι τον πλησιέστερο τόπο εκφόρτωσης και αντίστροφα

• Τα οχήματα που εκτελούν τις απαραίτητες εποχικές, αγροτικές εργασίες

• Τα οχήματα που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή, διατήρηση ή επιδιόρθωση των δρόμων

• Τα οχήματα που μεταφέρουν ευαλλοίωτα προϊόντα σύμφωνα με το Σύμφωνο Μεταφοράς Ευπαθών Προϊόντων (ATP) με την προϋπόθεση τα συγκεκριμένα αγαθά να καλύπτουν τουλάχιστον το μισό της χωρητικότητας του οχήματος

• Τα οχήματα που μεταφέρουν ζώντα ζώα

• Τα οχήματα που μεταφέρουν καύσιμα στα πρατήρια

• Τα οχήματα ταχυδρομείου

• Τα άδεια φορτηγά που εκτελούν σχετικές με τα παραπάνω μεταφορές

• Τα οχήματα εκτάκτου ανάγκης

• Τα οχήματα που μεταφέρουν χημικά ευαίσθητα σε αλλαγή θερμοκρασίας ή στην κρυστάλλωση

• Τα οχήματα εκπαίδευσης

• Τα οχήματα που χρησιμοποιούνται για φορτοεκφορτώσεις αεροσκαφών, πλοίων και τρένων σε απόσταση έως 100 μέτρων

Επίσημες Αργίες 2022:

 • 1 Ιανουαρίου
 • 15 Απριλίου
 • 18 Απριλίου
 • 1 Μαΐου
 • 8 Μαΐου
 • 5 Ιουλίου
 • 6 Ιουλίου
 • 28 Σεπτεμβρίου
 • 28 Οκτωβρίου
 • 17 Νοεμβρίου
 • 24 Δεκεμβρίου
 • 25 Δεκεμβρίου
 • 26 Δεκεμβρίου