ΙΟΡΔΑΝΙΑ - JO | ΤΡΟΧΟΙ & TIR

ΙΟΡΔΑΝΙΑ - JO

Δεν υπάρχουν περιορισμοί στην κυκλοφορία των φορτηγών κατά τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες.