ΓΕΩΡΓΙΑ - GE | ΤΡΟΧΟΙ & TIR

ΓΕΩΡΓΙΑ - GE

Δεν υπάρχουν περιορισμοί στην κυκλοφορία των φορτηγών κατά τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες