ΟΛΛΑΝΔΙΑ - NL

Δεν υπάρχουν περιορισμοί στην κυκλοφορία των φορτηγών κατά τα Σαββατοκύριακα και στις αργίες.

Ωστόσο, και μόνο για μεταφορά επικίνδυνων φορτίων, επιβάλλονται έκτακτοι περιορισμοί. Όταν η ορατότητα δεν ξεπερνάει τα 200μ., τότε απαγορεύεται η μεταφορά:

-επικίνδυνων υλικών σε βυτία με χωρητικότητα μεγαλύτερη των 3000 λίτρων

Όταν η ορατότητα πέφτει κάτω από 50μ. ή σε συνθήκες παγετού επιβάλλονται επιπρόσθετοι περιορισμοί:

-σε φορτηγά που μεταφέρουν επικίνδυνα υλικά σε μεγάλες ποσότητες (ορίζονται κατά περίπτωση)

Ακόμα η ειδική μεταφορά φορτίων υπόκειται σε επιπλέον περιορισμούς στους εθνικούς και επαρχιακούς δρόμους ως εξής:

από τις 6:00 έως τις 10:00 το πρωί

από τις 15:00 έως τις 20:00 το απόγευμα

επίσης ανάλογα με τις συνθήκες του δρόμου και τον κυκλοφοριακό φόρτο επιβάλλονται ωριαίοι περιορισμοί οι οποίοι εμφανίζονται σε σχετική σηματοδότηση