ΝΟΡΒΗΓΙΑ - NO | ΤΡΟΧΟΙ & TIR

ΝΟΡΒΗΓΙΑ - NO

Δεν υπάρχουν περιορισμοί στην κυκλοφορία των φορτηγών κατά τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες