ΤΑΤΖΙΚΙΣΤΑΝ - TJ | ΤΡΟΧΟΙ & TIR

ΤΑΤΖΙΚΙΣΤΑΝ - TJ

Δεν υπάρχουν περιορισμοί στην κυκλοφορία των φορτηγών κατά τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες