ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ - FI

Δεν υπάρχουν περιορισμοί στην κυκλοφορία των φορτηγών κατά τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες

ΑΡΓΙΕΣ 2022

1 Ιανουαρίου

6 Ιανουαρίου

15 Απριλίου

18 Απριλίου

1 Μαϊου

26 Μαϊου

24 Ιουνίου

25 Ιουνίου

5 Νοεμβρίου

6 Δεκεμβρίου

24 Δεκεμβρίου

25 Δεκεμβρίου

26 Δεκεμβρίου